Polska najlepsza w regionie

    Ankietowani przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową  przedstawiciele firm z różnych branż stwierdzili, że Polska jest najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji w regionie. Spośród 163 firm ze zróżnicowanym kapitałem prowadzących działalność w Polsce 82% jest zadowolonych ze swojej decyzji o lokalizacji inwestycji.
    Polska uzyskała w tym badaniu ogólną ocenę 4,7 punktu na 6 możliwych i znalazła się na pierwszym miejscu. Ubiegłoroczni liderzy zestawienia ? Czechy i Słowacja też poprawili swoje wyniki, ale uzyskując 4,3% zajęli drugie i trzecie miejsce. Jedna dziesiąta badanych nie odpowiedziała na pytania ankiety, a 8% respondentów przyznało, że nie jest zadowolonych z wyboru Polski.

    W opinii ankietowanych przedsiębiorców najważniejszymi czynnikami decydującymi o inwestowaniu w danym kraju są: kwalifikacje pracowników, stabilne prawodawstwo, produktywność i zaangażowanie pracowników oraz członkostwo w Unii Europejskiej. W rankingu czynników istotnych dla lokalizacji inwestycji popyt wewnętrzny spadł aż o dziewięć pozycji: po zajęciu drugiego miejsca w 2007 r. i pierwszego w 2008 r., w tegorocznej edycji ankiety uplasował się dopiero na pozycji dziesiątej. Wbrew oczekiwaniom czołowych miejsc nie zajęły również wprowadzone w tym roku do ankiety dwa kolejne czynniki ? jakość szkolnictwa wyższego i zawodowego.