Polska nadal cieszy się dużym zaufaniem inwestorów

    Polska jest na piątym miejscu wśród krajów cieszących się największym zaufaniem światowych inwestorów ? wynika z corocznego raportu firmy doradczej AT Kearney. Pierwsze cztery pozycje zajmują Chiny, Indie, USA i Wielka Brytania. Kraje naszego regionu uplasowały się w rankingu dużo niżej niż Polska. Węgry zajęły 11 miejsce, a Czechy 12. W raporcie przygotowanym na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm generujących 70% światowych inwestycji bezpośrednich, Polska awansowała o siedem pozycji w porównaniu z rokiem poprzednim. To największy wzrost od 2000 roku. AT Kearney przewiduje, że w najbliższych miesiącach napływ inwestycji zagranicznych do Polski znacznie wzrośnie. Do pierwszych pięciu krajów na liście trafia rocznie 35% wszystkich światowych inwestycji.
    Jak podaje AT Kearney, w 2004 roku prawie 60% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce było inwestycjami typu greenfield (budowa zakładu od podstaw). Co ciekawsze, jedna na dziesięć inwestycji typu greenfield w UE była realizowana w Polsce.
     Na podstawie raportu AT Kearney należy spodziewać się, że do Polski może wkrótce napłynąć wiele inwestycji z branży telekomunikacyjnej. Menedżerowie z tego sektora umieścili Polskę na pierwszym miejscu na świecie. Jest to rezultatem stosunkowo niskiego nasycenia telefonami komórkowymi w stosunku do dużej populacji Polski. Optymistyczne są też szanse dynamicznego rozwoju dla rynku usług związanych z Internetem. Jak wynika z raportu, Polska ma już więcej użytkowników Internetu niż Bułgaria, Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja łącznie.
    Wśród kierujących firmami z innych branż Polska także osiągnęła dobre wyniki. Jest na drugim miejscu jako najbardziej preferowane miejsce inwestycji w sektorze elektryczno-gazowym i na trzecim miejscu w sektorze rolniczym, leśnym i rybołówstwa.