Polska gospodarka ? prognozy na następne 15 lat

    Według rządowego dokumentu ?Polityka energetyczna Polski do 2025 r.? w ciągu najbliższych 20 lat gospodarka będzie rozwijała się w tempie 5,2% rocznie. Najszybszy wzrost nastąpi w ciągu kilku najbliższych lat.
    Od 2005 do 2010 roku tempo wzrostu PKB ma wynieść rocznie aż 5,8%. W następnym pięcioleciu przewiduje się wzrost o 5,2% rocznie, a przez kolejne 10 lat ? 5,1%. ? To prognoza najbardziej optymistyczna z możliwych ? uważa Janusz Jankowiak, główny ekonomista BRE Banku. Według niego prognozy są w pełni wiarygodne, ponieważ zostały sporządzone na szczególne potrzeby: dla kształowania polityki energetycznej państwa. Także Marek Zuber, główny ekonomista TMS twierdzi, że: ? Takie tempo jest możliwe, na co wskazują przykłady Hiszpanii i Portugalii w okresie zaraz po ich wstąpieniu do UE. Rządowy dokument zakłada, że zużycie energii elektrycznej w ciągu najbliższych 20 lat wzrośnie o ponad 80%. To z kolei spowodowane jest zwiększonym zapotrzebowaniem w związku ze spodziewanym rozwojem gospodarczym kraju.
    Na wzrost PKB wpływać będą: członkostwo Polski w UE oraz wynikające z tego pozytywne efekty konwergencji i stosunkowo wysoka absorpcja funduszy unijnych, wzrost sprzedaży polskich produktów i usług do krajów UE, większy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, wejście Polski do strefy euro w 2009 r., likwidowanie barier dla przedsiębiorstw, uproszczenie systemu regulacji gospodarczych.