Politechnika Świętokrzyska ma laboratorium innowacyjnych technik komputerowych

Laboratorium innowacyjnych technik komputerowych otwarto we wtorek na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Dzięki wsparciu unijnemu, wyposażono je w najnowocześniejszy sprzęt, który kosztował ponad 1,6 mln zł.

Jak poinformował rektor uczelni prof. Stanisław Adamczak, działalność laboratorium ukierunkowana została na prowadzenie nowoczesnych badań naukowych, istotnych dla rozwoju gospodarki narodowej.
 
Laboratorium składa się z pracowni zaawansowanych technik sztucznej inteligencji i cyfrowego przetwarzania obrazów, multikomputerowej pracowni robotów mobilnych oraz pracowni badawczej systemów zarządzania i wspomagania decyzji. Zakupiono do nich komputery, sprzęt elektroniczny, narzędzia uruchomieniowe dla procesorów DSP, klaster serwerów, dwa roboty mobilne, stacje robocze z oprogramowaniem, oprogramowanie CLP oraz pakiety oprogramowania matematycznego.
 
Pracownia zaawansowanych technik sztucznej inteligencji i cyfrowego przetwarzania obrazów służyć ma do prac naukowo-badawczych, które mogą dotyczyć przetwarzania obrazów medycznych, rozpoznawania cech obiektów, radiolokacji, rozpoznawania znaków, opracowywania map topograficznych i pogodowych oraz badań materiałowych. Także szeroko rozumianej zdalnej inspekcji – np. procesów produkcji, ruchu drogowego (rozpoznawanie numeru rejestracyjnego pojazdu, bezobsługowe parkingi), inteligentnych budynków i wielu innych rozwiązań.
 
Multikomputerowa pracownia robotów mobilnych ma prowadzić badania teoretyczne i aplikacyjne nad możliwościami zastosowania mobotów do monitorowania otoczenia (nadzór, wykrywanie artefaktów, śledzenia zjawisk i ludzi, eksploracja terenu), kształtowania tego otoczenia, wspomagania procesów produkcyjnych oraz innych przedsięwzięć, w których udział człowieka jest ograniczony ze względu na bezpieczeństwo lub dostępność.
 
Z kolei pracownia badawcza systemów zarządzania i wspomagania decyzji ma się zajmować analizą wybranych metod podejmowania decyzji w informatycznych systemach zarządzania.
 
Aparatura laboratorium będzie wykorzystana przede wszystkim w pracach badawczych, służących rozwojowi młodej kadry naukowej, a ponadto stworzy możliwości rozwinięcia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi – zapowiedział prof. Adamczak.
 
Laboratorium innowacyjnych technik komputerowych w Kielcach powstało w ramach projektu „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych”. Politechnika Świętokrzyska realizuje ten projekt z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego; do połowy przyszłego roku ma być zmodernizowanych i wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą 17 laboratoriów politechnicznych i 15 uniwersyteckich. 25 mln euro na ten cel przewidziano w programie Innowacyjna Gospodarka.
 
Politechnika Świętokrzyska kształci na czterech wydziałach – w ramach 15 kierunków i 50 specjalności – około 10 tys. studentów. W tym roku otwarto dwa nowe kierunki: geodezję i kartografię oraz energetykę. Uczelnia ma prawo doktoryzowania w siedmiu dyscyplinach technicznych i habilitowania w trzech dyscyplinach. Zatrudnia ponad 420 nauczycieli akademickich.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl