Politechnika Łódzka uruchamia szkołę innowacji

    Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji (ISI) Politechniki Łódzkiej (PŁ) to składający się z trzech etapów program mający wspierać i rozwijać przedsiębiorczość akademicką oraz tworzyć nowe innowacyjne rozwiązania gotowe do wdrożenia na rynek.

    ISI jest pokłosiem głośnego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators: Science-Management-Commercialization”, w ramach którego wyselekcjonowana grupa naukowców trafiła na staże do najlepszych uczelni świata, by nauczyć się nowoczesnych metod zarządzania badaniami naukowym, komercjalizacji wyników, podejścia do projektów naukowych oraz współpracy z biznesem.

    Właśnie podczas wizyty naukowców PŁ – Bartosza Sakowicza i Przemysława Sękalskiego – na Uniwersytecie Stanforda w ramach ministerialnego programu powstała idea utworzenia ISI. Główny cel ISI to pobudzanie, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia na rynek. Działania podejmowane w ramach ISI mają zaowocować powstaniem nowych spółek spin-off oraz umożliwić preinkubację przedsięwzięć o znacznym potencjale rynkowym.

    Program ma wspierać popularyzację nauki i współpracy pomiędzy nauką, a gospodarką oraz promocję przedsiębiorczości akademickiej, popularyzację osiągnięć innowacyjnych i wdrożeniowych środowiska naukowego PŁ oraz podejmować zmierzające do tworzenia spółek spin-off i zapewnienia im finansowania.

    Program to szkolenia, warsztaty oraz indywidualne konsultacje z ekspertami i specjalistami z zakresu prawa, ochrony własności intelektualnej, biznes planu, marketingu, finansowania pomysłów oraz badań i ich komercjalizacji. Działania pomagają zrozumieć rynkowe mechanizmy innowacji i pokazują sposoby pokonywania przeszkód utrudniających podjęcie działalności gospodarczej. Mają też ułatwić wybór strategii komercjalizacji technologii i znalezienie partnera biznesowego.