Politechnika Gdańska realizuje projekt „Inżynier Przyszłości”

  Powstanie ponad 900 nowoczesnych stanowisk edukacyjnych do prowadzenia zajęć praktycznych przewiduje realizacja projektu „Inżynier Przyszłości” na Politechnice Gdańskiej. W ramach projektu zmodernizowane będą obiekty wydziałów: mechanicznego oraz oceanotechniki.
  W czwartek w Gdańsku przedstawiciele PolitechnikiGdańskiej (PG) i spółki Hartuna podpisali umowę na przebudowę obiektów wydziałów: mechanicznego oraz oceanotechniki i okrętownictwa.
  Jak poinformowała uczelnia, celem projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej” jest podniesienie atrakcyjności i poziomu studiowania dzięki stworzeniu nowoczesnej infrastruktury wraz z odpowiednią aparaturą i wyposażeniem edukacyjnym. Wartość projektu to ponad 67 mln zł. Pieniądze pochodzą z UE.
  W ramach projektu „Inżynier Przyszłości” udało się już przebudować Laboratorium 3D Wydziału Architektury a w trakcie realizacji jest budowa gmachu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.
  Rektor PG, prof. Henryk Krawczyk zwrócił uwagę, że celem projektu „jest przygotowanie nowego stylu kształcenia na uczelni”.
  Po modernizacji w obiektach wydziałów mechanicznego oraz oceanotechniki i okrętownictwa mają powstać m.in. laboratoria: projektowania przestrzennego, interaktywnej eksploracji wiedzy, symulacji i modelowania zjawisk oraz procesów oraz studenckie przestrzenie konstrukcji i ewaluacji. Modernizacja obiektów wydziałów jest najdroższą inwestycją realizowaną w ramach projektu i kosztuje ponad 27 mln zł.
  Rektor tłumaczył, że "modernizacja budynków jest ważna bo dzięki temu zmienią się warunki pracy i studiowania oraz możliwe będzie wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania i pracy zespołowej".
  Budynek wydziału mechanicznego ma być podwyższony o jedną kondygnację a laboratoria Spawalnictwa oraz Obrabiarek i Procesów Technologicznych zlokalizowane w halach przy budynku wydziału mechanicznego mają być przebudowane. Przebudowany ma być też budynek laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.
  Na obu wydziałach ma być zakupiony sprzęt i wyposażenie badawczo-dydaktyczne oraz oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Prace mają się rozpocząć w połowie lutego br. i zakończyć w III kwartale 2015 roku.
  Jak poinformowała uczelnia, realizacja projektu „Inżynier Przyszłości” ma zapewnić PG możliwość wdrożenia nowego Zintegrowanego Systemu Kształcenia Inżynierów Przyszłości. Ma być on realizowany dzięki stworzeniu nowoczesnej infrastruktury w oparciu o najnowsze technologie ICT wraz z odpowiednią aparaturą i wyposażeniem edukacyjnym. Opiera się on na systemie kształcenia CDIO (Conceive– Design – Implement – Operate) opracowanym przez MIT w USA.
  Podano, że CDIO odchodzi od typowych nauk inżynierskich, od projektowania jako podstawy kształcenia inżynierów i przechodzi do myślenia systemowego „wyobraź sobie – zaprojektuj – skonstruuj – oceń swoje rozwiązanie”. System polega m.in. na realizacji programu kształcenia zorganizowanego wokół wzajemnie wspierających się dyscyplin, dużej liczbie projektów studenckich oraz aktywnym i doświadczalnym kształceniu realizowanym w nowoczesnych laboratoriach i halach konstrukcyjnych.
  Kampus PG zajmuje obszar ok. 77 ha. Na uczelni zatrudnionych jest 1260 nauczycieli akademickich i studiuje ponad 27 tys. osób, z tego ok. 400 są to obcokrajowcy, głównie z Hiszpanii i Chin. Kształci studentów na 9 wydziałach i 33 kierunkach studiów. W ofercie kształcenia są unikatowe w skali kraju kierunki np. międzyuczelniane inżynieria mechaniczno-medyczna czy też chemia budowlana.