Police rozpoczęły budowę nowej instalacji

  Zakłady Chemiczne „POLICE” SA rozpoczęły budowę instalacji do produkcji DISTARPOL®-u – nowego produktu, dzięki któremu spółka chce zaistnieć na rynku motoryzacyjnym.
  DISTARPOL® to handlowa marka 32,5-procentowego roztworu mocznika, zastrzeżona na rynku UE. Zgodnie z wymogami unijnej normy Euro 4 nowe samochody ciężarowe (powyżej 3,5 tony) z silnikiem Diesla muszą być wyposażone w system redukcji tlenków azotu, w którym będzie wykorzystywany właśnie DISTARPOL®.
  Preparat powoduje redukcję szkodliwych tlenków azotu tzw. NOX-ów, prowadzących do powstawania tzw. kwaśnych deszczy.
  Obowiązek redukcji tlenków azotu wprowadzają unijne przepisy określone w normach Euro 3, Euro 4. Jeszcze ostrzejsza norma Euro 5 wejdzie w życie w październiku 2009 roku. Redukcja emisji spalin w stosunku do poziomów określonych w obowiązującej obecnie normie Euro 3 wyniesie 80%.
  Firmy produkujące ciężarówki, m.in.: Mercedes, Volvo, MAN, IVECO już teraz wyposażają swoje pojazdy w system selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), wykorzystujący roztwór mocznika do redukcji zanieczyszczeń. W skład systemu wchodzą: katalizator SCR, dysza wtrysku roztworu mocznika, niezależny zbiornik roztworu mocznika oraz jednostka dozująca. Roztwór wtryskiwany jest w odpowiednich ilościach do strumienia gorących spalin. Tam pod wpływem ciepła przetwarzany będzie w amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak stanowi substancję czynną i jest głównym składnikiem w procesie zachodzącym w katalizatorze spalin SCR. Proces ten polega na tym, że szkodliwe tlenki azotu zawarte w spalinach są przetwarzane w lotny azot (naturalny składnik powietrza) i parę wodą.
  Inwestycja w budowę instalacji do produkcji DISTARPOL®-u wyniesie ok. 2,8 mln zł w pierwszym etapie – wytwórnia i ok. 3,2 mln zł w drugim etapie obejmującym budowę magazynów. Spółka planuje, że pierwsze próbne partie tego preparatu zostaną wyprodukowane na przełomie I i II kwartału 2007 roku, natomiast pełną zdolność produkcyjną instalacja osiągnie w 2008 roku. Na podstawie analizy rynku w tym czasie przychody ze sprzedaży DISTARPOL®-umogą osiągnąć wówczas od 13 do 18 mln zł rocznie.
  Źródło: pb.pl