POLICE – kolejne szkolenia z Unii

    Zakłady Chemiczne „POLICE” SA zrealizują kolejną turę szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 8 listopada Spółka podpisała w tej sprawie umowę z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu. Wartość dofinansowania z UE sięgnie ponad 905 tys. zł. Projekt pod nazwą „Nowoczesne kompetencje pracowników aktywatorem rozwoju Zakładów Chemicznych POLICE SA” obejmie szkolenia językowe, komputerowe, ze znajomości systemów wspomagających zarządzanie produkcją i inwestycjami, z zakresu komunikacji, asertywności i motywowania. Będą one prowadzone w 2007 r. i obejmą ponad 400 pracowników handlu i marketingu, pracowników finansowo-księgowych, techniczno-produkcyjnych, administracyjnych oraz operacyjnych, przy czym część osób skorzysta z kilku szkoleń.
    Szkolenia będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek Z. Ch. „POLICE” SA i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu przeszedł w konkursie „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”.
    Niezależnie od unijnych pieniędzy „POLICE” wydają rocznie na szkolenia (w tym na wyjazdy seminaryjno-konferencyjne oraz kursy zawodowe na obsługę maszyn i urządzeń) ok. 800 tys. zł.