Polak w zarządzie globalnego koncernu motoryzacyjnego

    Rafał Wyszomirski, dotychczasowy dyrektor ds. globalnych operacji jednego z największych producentów układów kierowniczych na świecie – Nexteer Automotive, jako pierwszy Polak powołany został na stanowisko wiceprezesa koncernu. Nowa funkcja jest wynikiem zmian w strukturze organizacyjnej firmy.

    W ramach swoich obowiązków, Rafał Wyszomirski kieruje strategią rozwoju fabryk oraz wyboru nowych lokalizacji produkcyjnych na świecie. Jako członek Rady Strategii Nexteer Automotive (głównego organu decydującego o rozwoju i polityce koncernu) odpowiedzialny jest także m.in. za przebieg procesu produkcji, wskaźniki operacyjne, lean manufacturing, obiekty inżynieryjne, a także wdrażanie najlepszych praktyk i nowych narzędzi w 20 zakładach Nexteer na całym świecie. Rafał Wyszomirski pozostanie nadal dyrektorem zarządzającym i prezesem zarządu Nexteer Automotive Poland.

    – Rafał wykazuje się doskonałymi zdolnościami zarządczymi i wielkim zaangażowaniem od samego początku pracy w Nexteer. Nowe stanowisko zdecydowanie lepiej oddaje zakres odpowiedzialności, jaka spoczywa na jego barkach w ostatnich miesiącach – mówi Laurent Bresson, prezes i dyrektor operacyjny Nexteer Automotive.

    W ramach zmian w strukturze organizacyjnej Nexteer Automotive, na nowe stanowisko powołany został także Tao Liu (dotychczasowy dyrektor generalny chińskiej dywizji koncernu). Ponadto do firmy na stanowiska wiceprezesów dołączyli Mark Decker, który obejmie zarazem stanowisko szefa ds. personalnych Nexteer oraz Doug Owenby, obejmujący funkcję dyrektora generalnego oddziału Saginaw, będącego centralą koncernu.