Podział rynku na dwie główne części…

    Michał Przewoźniczek, MP2

    Podział rynku na dwie główne części…
    Polski rynek systemów wizyjnych to jedna z dynamicznie rozwijających się branż. Przyczyna tego stanu rzeczy jest bardzo prosta – polskie fabryki nie mogą już konkurować wyłącznie niskimi kosztami produkcji spowodowanymi niskimi płacami. Stąd bardzo duże pole dla wszelkich przemysłowych systemów poprawiających jakość i wydajność produkcji.
    Rynek systemów wizyjnych można podzielić na dwie główne części: systemy oparte na standardowych produktach (głównie na kamerach inteligentnych) oraz zaawansowane algorytmicznie systemy, dedykowane specjalizowanym potrzebom konkretnego klienta. Pierwszą część rynku charakteryzuje duża konkurencja pomiędzy licznymi podmiotami oferującymi sprzęt wielu producentów oraz różny poziom jakości wdrożenia. Natomiast druga część rynku jest raczej fragmentem rynku globalnego, ponieważ zaawansowane systemy analizy obrazu są poszukiwane przez firmy na całym świecie i granice nie odgrywają tutaj istotnej roli. Konkurencja w tym segmencie jest raczej niewielka, ponieważ liczba wysokiej klasy specjalistów z dziedziny analizy obrazu jest mała. Mimo tych trudności coraz więcej firm decyduje się na takie właśnie zaawansowane technologicznie i algorytmicznie wdrożenia. Często następuje to po uprzedniej kilkuletniej eksploatacji prostszych systemów.