Podsycając płomienie

  W lutym br. płomienie walk wokół Fieldbusa znacznie przygasły dzięki międzynarodowej współpracy trzech głównych, zwalczających się dotąd organizacji, zajmujących się Fieldbusem (Fieldbus Foundation, HART Communication Foundation oraz Profibus User Organization) i Fundacji OPC, które utworzyły wspólny zespół w celu rozszerzenia języka EDDL (ang. Electronic Device Description Language) do opisu nie tylko urządzeń, ale także do komunikacji pomiędzy warstwą urządzeń a warstwą zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawało się, że rynek wchodzi w spokojniejszą fazę wzrostu. Stało się jednak inaczej. Natura nie znosi próżni. Miejsce jednego płomienia zastępuje drugi. W tym przypadku, między powyższym ogłoszeniem dotyczącym Fieldbusa a konferencją prasową na targach w Hanowerze minęły 2 miesiące. W tymże okresie zainicjowano ponownie inną, ostrą debatę: ?najlepszy kompatybilny czy od jednego dostawcy? (ang. best-of-breed versus single-source provider). 

  "Oczywiście debata: najlepszy kompatybilny czy od jednego dostawcy nie jest czymś nowym dla sektora automatyki. Jej ożywienie świadczy o dojrzałości największych graczy na tym rynku oraz ich dążeniu do przyjęcia przejrzystych, otwartych standardów"

  Oczywiście taka debata nie jest czymś nowym dla sektora automatyki. Jej ożywienie świadczy o dojrzałości największych graczy na tym rynku oraz ich dążeniu do przyjęcia przejrzystych, otwartych standardów. 
  Endress + Hauser, Festo i Turck odbyły konferencję prasową podczas ww. imprezy targowej. Spółki te przedstawiły swoje ostatnie wspólne przedsięwzięcie zrealizowane w browarach Rothaus w Niemczech. Do zbiorników fermentacyjnych browaru firma Festo dostarczyła terminal fieldbus CPV, który kontroluje zamykanie nierdzewnego zaworu kulowego. Z kolei firma Turck dostarczyła indukcyjne czujniki monitorujące pozycję ?stop? zamknięcia zaworów. Trzecia z firm zapewniła instrumenty pomiarowe oraz czujniki zaprojektowane do monitorowania sterylnego procesu warzenia piwa. Profibus PA/DP zintegrował składniki systemu. 
  Każda firma twierdziła, że jej uczestnictwo w omawianym projekcie nie było sygnałem do oficjalnej współpracy czy strategicznego aliansu. Raczej jest to przykład różnorodnych możliwości zastosowań ich produktów, integrowanych ad hoc, według bieżących potrzeb. Sukces tego typu projektów zachęca nabywców automatyki przemysłowej. Szeroki zakres stosowania otwartych standardów oraz wzrastające zainteresowanie współpracą czyni taką opcję pociągającą. 
  Jeśli debata ?najlepszy kompatybilny czy od jednego dostawcy? nie jest dla Ciebie, drogi Czytelniku, szczególnie interesująca, liczne firmy w Hanowerze zajęły się inną odwieczną dyskusją, ze szczególnym uwzględnieniem wzrastającego zastosowania zaawansowanych technologii PC w nowych kontrolerach (procesów), a to według schematu ?sterowanie rozproszone, czy scentralizowane? (ang. distributed versus centralized control pot). 
  Rok 2005 wydaje się być rokiem pod znakiem nabywców i dostawców automatyki. My z pewnością będziemy Państwa o wszystkim informować na bieżąco.

  David Greenfield, dyrektor redakcji CE
  dgreenfield@reedbusiness.com