Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych

  Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych i najważniejszą metodą analizy związków organicznych. Chromatografy są używane we wszystkich laboratoriach analitycznych na świecie. Jest to dziedzina wiedzy, która jest wciąż rozwijana, tak w zakresie aparatury jak i jej zastosowań. Wymaga to ciągłego zapoznawania się z aktualną wiedzą przez pracowników laboratoriów analitycznych. Jednocześnie prowadzone jest nauczanie studentów i kursantów, na różnych poziomach kształcenia. Proponowana książka byłaby szóstym wydaniem książki, która pierwszy raz wydana była jako „Podstawy chromatografii” w 1992 r. każde kolejne wydanie książki było zmieniane i uaktualniane. Także w proponowanym, szóstym wydaniu książki zostaną wprowadzone zmiany, zostaną pominięte albo opisane krócej pewne zagadnienia a dodane będą nowe wiadomości.
  Dotychczas wydane książki cieszyły się znacznym zainteresowaniem czytelników wielu kupowało nowe wydania książek, mając w swoich bibliotekach poprzednie wydania.
  Informacje o autorze/redaktorze
  Zygfryd Witkiewicz Prof. dr hab. inż. Instytut Chemii,  WAT
  Joanna Kałużna-Czaplińska  dr hab. inż., prof. PŁ
  Notka na IV stronę okładki
  Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych i najważniejszą metodą analizy związków organicznych. Chromatografy są używane we wszystkich laboratoriach analitycznych na świecie. Jest to dziedzina wiedzy, która jest wciąż rozwijana, tak w zakresie aparatury jak i jej zastosowań.
  Niniejsza książka jest szóstym wydaniem publikacji noszącej najpierw tytuł „Podstawy Chromatografii” a od czwartego wydania „Podstawy Chromatografii i Technik Elektromigracyjnych”. Każda edycja, oprócz wiedzy niezmiennej, stanowiącej istotę rozdzielania chromatograficznego i zawierającej opis charakterystyki tego rozdzielania, prezentuje również wiedzę najnowszą.
  Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków chemicznych, farmaceutycznych, biologicznych, biochemicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych i ochrony środowiska, którzy uczą się chromatografii od początku i dla pracowników laboratoriów przemysłowych i naukowych, którzy chcą pogłębiać, poszerzać i uaktualniać swoją wiedzę. Zawiera wiadomości teoretyczne oraz elementy poradnika ułatwiającego pracę w laboratorium chromatograficznym i pozwalającego unikać błędów podczas analizy chromatograficznej.
  Źródło: PWN