Pneumaticon za nami

    W dniach 4-6 marca odbyły się Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań Pneumaticon. Po raz pierwszy organizowane były w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Wystawcy zaprezentowali elementy oraz systemy pneumatyczne i hydrauliczne, sterowniki, napędy ? układy, systemy automatycznego sterowania procesami z udziałem pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych, roboty przemysłowe i manipulatory. Goście zapoznali się także z technikami pomiarowymi i laboratoryjnymi, usługami instalacyjnymi, naprawczymi i projektowymi.

    Główni adresaci Pneumaticonu to specjaliści reprezentujący przemysł spożywczy, maszynowy, motoryzacyjny i budowlany, jak też inżynierowie specjalizujący się w produkcji, projektowaniu oraz kontroli jakości.

    Wystawie towarzyszło seminarium ?Innowacyjność i produktywność jako czynniki wzrostu konkurencyjności na rynku pneumatyki i hydrauliki?, które organizowała Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych. Referaty wygłosili specjaliści z renomowanych polskich uczelni specjalistycznych. Wśród tematów pojawiła się m.in. analiza rynku produktów hydrauliki i pneumatyki w kraju, w Europie i na świecie ? w świetle danych statystycznych CEKOP. Ciekawostką seminarium była prezentacja wirtualnego projektu manipulatora płaskiego o kinematyce równoległej z aktuatorami mięśniowymi oraz sterowanie ramieniem robota bionicznego z aktuatorami mięśniowymi.

    Udział w targach wzięło blisko 80 wystawców z Polski, Włoch, Japonii, Niemiec i Korei Południowej.