PLM jak na drożdżach

Według danych ARC wartość światowego rynku usług i oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (ang. PLM) ma w 2011 r. wynosić 14,6 mld USD. Oznacza to, że w nadchodzących latach ten segment rynku powinien rozwijać się w średnim tempie 14,5% rocznie. Według analityków właściciele fabryk przykładają coraz większą wagę do rozwoju nowych produktów, żeby utrzymać bądź powiększyć swoje udziały na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Rozwiązania PLM obniżają koszty wprowadzania do oferty coraz to nowych linii produktowych. Sprzedaż tego typu usług i oprogramowania powinna najszybciej rosnąć w krajach azjatyckich, które za cztery lata mają mieć 27-procentowy udział w światowym rynku PLM. Analitycy podkreślają, że zauważalnym trendem jest dostosowywanie się dostawców PLM do potrzeb małych i średnich firm.