Platforma na medal

    Platforma Systemowa Wonderware została wyróżniona w XV Konkursie Medalu Europejskiego, którego organizatorami są Business Centre Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Celem konkursu jest wspieranie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżanie przedsiębiorcom idei Unii Europejskiej. Medalem wyróżniane są wyroby i usługi spełniające standardy europejskie.

    Wyłącznym dystrybutorem Platformy Systemowej Wonderware w Polsce jest krakowski Astor. W imieniu firmy nagrodę z rąk przewodniczącego Komitetu Dimitrisa Dimitriadisa odebrał Witold Czmich, zastępca dyrektora działu oprogramowania przemysłowego. W poprzednim Konkursie Medalu Europejskiego Astor został wyróżniony za System Kart Finansowania.