Plantweb Optics mobilna platforma współpracy i dostępu do danych

Plantweb Optics stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych i doskonale wpisuje się w ideę transformacji cyfrowej. Dzięki predykcyjnemu podejściu do utrzymania ruchu pozwala utrzymać kondycję zasobów na najwyższym poziomie i wyeliminować nieplanowane postoje, które generują ogromne straty.

Wspólnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw produkcyjnych, niezależnie od branży, są tak zwane silosy danych. Każda z komórek organizacyjnych posiada własne, specjalistyczne narzędzia analityczne służące do badania przyczyn i reagowania na pojawiające się problemy. Proces kontrolowany jest przez sterowniki PLC lub system DCS, równolegle działy utrzymania ruchu monitorują niezawodność i wydajność zasobów, a kadra kierownicza korzysta z narzędzi dających całościowy pogląd na bieżący stan zakładu. Co jednak, gdy przyczyna problemu jest bardziej złożona i potrzebny jest pełny obraz sytuacji w jednym, wspólnym dla wszystkich narzędziu oraz współpraca między specjalistami z różnych dziedzin?

Plantweb Optics integruje dane z wielu źródeł, takich jak np.: system zarządzania aparaturą kontrolno-pomiarową AMS Device Manager, systemów diagnostyki maszyn wirujących AMS Machine Works (AMS 9420, AMS 6500ATG), bramek WirelessHART, czy oprogramowanie Plantweb Insight. Przez prezentację danych w przejrzystej formie oraz adresowanie powiadomień do odpowiednich osób pozwala sprawnie reagować na bieżącą sytuację w zakładzie. Dzięki integracji z systemami CMMS (śledzeniu numeru oraz statusu zlecenia) pozwala kontrolować pełen cykl od wykrycia usterki do jej naprawy. Wbudowana historyzacja parametrów pozwala porównywać aktualny stan poszczególnych zasobów ze stanem historycznym przez co jeszcze bardziej usprawnia proces analityczny i odnalezienie podstawowej przyczyny zmniejszenia wydajności lub awarii.

Moduł Asset View daje użytkownikom pogląd na kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oraz generuje powiadomienia w przypadku przekroczenia progów alarmowych zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon). W każdym przypadku Asset View umożliwia łatwy dostęp do bardziej szczegółowych danych diagnostycznych pozwalających na zrozumienie problemu. Szczególnie dla kadry zarządzającej kilkoma zakładami produkcyjnymi cenny jest scentralizowany pogląd na cały rejon odpowiedzialności z możliwością szybkiego dotarcia do szczegółów dotyczących konkretnego powiadomienia lub alarmu.

W module Asset Explorer definiowane są obszary zakładów wraz z przypisanymi do nich zasobami oraz uprawnienia i obszary zainteresowania poszczególnych użytkowników. Możliwe jest także definiowanie specjalnych warunków tymczasowych, które zapobiegną generowaniu niepotrzebnych alarmów w czasie planowanego postoju.