Plantweb Insight

Oprogramowanie Plantweb Insight™ jest częścią większego cyfrowego ekosystemu Emerson Plantweb™ i posiada dedykowane moduły monitorowania popularnych urządzeń technologicznych. Oprogramowanie w przyjazny sposób przedstawia wyniki dla użytkowników na różnym poziomie zarządzania i decyzyjności.

Dane są niezbędne do podejmowania krytycznych decyzji dotyczących działalności operacyjnej i zapewnienia optymalnych warunków pracy instalacji. Kiedy trzeba wykonać uciążliwe obchody po zakładzie i dokonywać nieraz ręcznych odczytów z urządzeń, nie ma możliwości szybkiej analizy. Z tego powodu często umykają nam istotne informację. Brak szybkiej i dokładnej analizy danych może utrudniać ustalenie priorytetów działań i identyfikację potencjalnych zagrożeń lub awarii, co z kolei ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i urządzeń technologicznych. Informacje pomiarowe pozostaną danymi dopóty obsługa ich nie zinterpretuje. Odpowiedzią na te potrzeby jest oprogramowanie PlantwebTM Insight.

Oprogramowanie Plantweb Insight™ jest częścią większego cyfrowego ekosystemu Emerson Plantweb™ i posiada dedykowane moduły monitorowania popularnych urządzeń technologicznych. Oprogramowanie w przyjazny sposób przedstawia wyniki dla użytkowników na różnym poziomie zarządzania i decyzyjności. Dla kierowników jest tablica przeglądowa, która oprócz danych technicznych pokazuje wskaźniki dotyczące traconej energii, emisji CO2 i związane z tym niepotrzebne koszty. Obsługa otrzymuje bardziej szczegółowe informacje na temat stanu technicznego urządzeń. Przesyłane dane i pomiary technologiczne są poddawane analizie przy użyciu sprawdzonych w branży, dedykowanych algorytmów. Użytkownicy otrzymują konkretną informację pomagającą w przygotowaniu decyzji o natychmiastowej interwencji, planowanym remoncie lub dalszej pracy. Nie jest wymagana żmudna i nieraz trudna konfiguracja systemu wymagająca specjalistów z działu IT.