PKE zainwestuje w produkcję ?zielonej energii? ok. 26,2 mln zł w 2005 roku

  Południowy Koncern Energetyczny SA (PKE) zainwestuje w produkcję ?zielonej energii? w swoich trzech elektrowniach ok. 26,2 mln zł w 2005 roku.
  Z tej kwoty, najwięcej, bo 15 mln zł, zostanie przeznaczone na budowę instalacji do współspalania biomasy roślinnej z paliwami podstawowymi w Elektrowni Siersza ? na dwóch blokach po 12 MWe każdy.
  PKE zainwestuje też 8,5 mln zł w Elektrowni Łaziska oraz 2,7 mln zł w Elektrowni Jaworzno III (Elektrowni II). PKE ma już trzy koncesje na produkcję w swoich elektrowniach energii z biomasy. Firma planuje kolejne inwestycje w urządzenia służące do produkcji zielonej energii.
  Koncern opracował ?Koncepcję zintegrowanej strategii w zakresie odnawialnych źródeł energii?. Możliwości produkcji energii elektrycznej z OŹE metodą współspalania w sześciu istniejących w koncernie kotłach fluidalnych wstępnie oszacowano na około 350 GWh rocznie, co odpowiadało 64 MWe zainstalowanej mocy ?zielonej?.
  PKE jest drugim pod względem potencjału produkcyjnego wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Zainstalowana moc elektryczna wynosi 5 053 MW, a cieplna ? 2 565 MW.
  W skład PKE wchodzą elektrownie: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia oraz elektrociepłownie z Katowic i Bielska-Białej. Cała grupa kapitałowa PKE liczy 45 podmiotów.
  W 2004 roku koncern wypracował 294,8 mln zł zysku netto, w porównaniu do 83,4 mln zł uzyskanych w 2003 roku. Przychody firmy wyniosły w 2004 roku 3,55 mld zł.
  Zarząd PKE zakłada osiągnięcie w 2005 roku około 250 mln złotych zysku netto.