PKE 65: wyłącznik silnikowy z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem

Firma Eaton rozszerzyła ofertę nowych wyłączników silnikowych o model PKE 65 z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Współczesne silniki elektryczne występują w wielu różnych wariantach, ponieważ ich specyficzne cechy zapewniają optymalną wydajność produkcji. Awaria silnika nie tylko wpływa niekorzystnie na samo urządzenie, ale także zakłóca płynność procesu produkcyjnego i powoduje kosztowne przestoje. Z tego powodu ochrona silnika przed przeciążeniem jest istotna nie tylko z powodów czysto technicznych, ale także jest uwarunkowana rachunkiem ekonomicznym.

Dzięki swoim specyficznym cechom wyłączniki silnikowe PKE, stanowiące rozszerzenie linii urządzeń PKZ, stanowią interesującą alternatywę dla rozwiązań z wyzwalaczami bimetalowymi. W porównaniu z urządzeniami wykorzystującymi wyzwalanie termiczne, wyłączniki silnikowe z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem posiadają kilka kluczowych zalet, np.: szeroki zakres nastaw, niskie straty cieplne, klasa wyzwalania wyższa niż 10, a także precyzyjne i stabilne charakterystyki wyzwalania. Szeroki zakres wartości prądów ogranicza liczbę wariantów urządzeń o 80 procent w porównaniu do wyłączników wykorzystujących bimetal. Zmniejsza to koszty oraz ułatwia magazynowanie.

Wprowadzony w czwartym kwartale 2011 r. kompaktowy, modułowy wyłącznik PKE dla prądów silnikowych do 65 A zapewnia dużą elastyczność zastosowań. Standardowe komponenty modułowe do montowania rozruszników są doskonale dopasowane i łatwe do połączenia, ponieważ wykorzystują osprzęt znany już z tradycyjnych wyłączników PKZ.

PKE-SWD, modułowy interfejs dla wyłączników silnikowych PKE12, PKE32 i PKE65 oraz interfejs PKE-SWD-32 dla kombinacji rozruszników MSC-DEA z wyłącznikami silnikowymi PKE12 i PKE32, zapewniają pomiar rzeczywistych wartości prądów w napędach oraz poziomu obciążenia termicznego silnika, jak również są przydatne w diagnostyce i określeniu stanu. Dane są przekazywane przez system SmartWire-DT bezpośrednio do sterownika. Dostęp do nich możliwy jest na terenie całego zakładu, co pozwala na zdalny monitoring oraz zdalne wykonywanie konserwacji. Wyłącznik silnikowy jest zintegrowany ze SmartWire-DT, co rozszerza jego podstawowe funkcje zabezpieczające i zwiększa dostępność, wydajność i opłacalność urządzenia. Dzięki temu możliwe jest przewidywanie terminów napraw i czynności konserwacyjnych, co zwiększa niezawodność systemu, a także umożliwia aktywny dostęp do danych procesowych wyłącznika silnikowego.