Pierwszy na świecie ?Zintegrowany sterownik maszyn i robotów? do sterowania w pełni zautomatyzowanymi oraz zrobotyzowanymi systemami produkcyjnymi

Firma OMRON, światowy lider w dziedzinie technologii automatyzacji, wprowadza na rynek pierwszy na świecie ?Zintegrowany sterownik maszyn i robotów? NJ501-R bazujący na wiodących w branży sterownikach maszyn do automatyzacji przemysłowej z serii NJ firmy Omron. Dzięki sterownikowi możliwe jest zautomatyzowanie skomplikowanych czynności wykonywanych dotychczas ręcznie przez projektantów oraz symulacja projektowania i modyfikacji urządzeń produkcyjnych w środowisku wirtualnym, a także zdalne prowadzenie konserwacji. Nowy sterownik maszynowy oferuje synchronizację w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi zautomatyzowanymi urządzeniami, w tym robotami, komponentami wizyjnymi, napędami i systemami bezpieczeństwa.

Zwiększając szybkość i dokładność produkcji, użytkownicy mogą symulować całe linie produkcyjne bez konieczności stosowania fizycznego sprzętu. Upraszcza to konserwację i skraca czas wprowadzania na rynek podczas procesów projektowania, planowania, uruchamiania i przezbrajania.

Wiele gałęzi przemysłu boryka się z problemami niedoboru siły roboczej, a świat przeżywa wielki przełom w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej z powodu nowych globalnych problemów zdrowotnych. W rezultacie wzrosło zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie automatyzacji i digitalizacji.

Dotychczas urządzenia do automatyzacji zakładów produkcyjnych był kontrolowane przez wiele różnych sterowników, co stanowiło duże wyzwanie przy ustawianiu i koordynowaniu prędkości oraz czasu pomiędzy nimi. Ponadto trudno było zweryfikować projekt procesu z wyprzedzeniem i z dużą dokładnością przed budową maszyny lub większej linii produkcyjnej. Oddany do eksploatacji sprzęt wymagał wyregulowania na miejscu, a w wyniku częstych zmian w specyfikacji musiał być wymieniany, co skutkowało wieloma godzinami dodatkowej pracy.

Jako producent czujników ruchu, robotów i systemów bezpieczeństwa w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej, firma OMRON rozwiązała te problemy poprzez płynną integrację urządzeń sterujących.

?Zintegrowany sterownik maszyn i robotów?, który doskonale synchronizuje roboty i urządzenia sterujące

Integracja sterowania i procesu budowy

?Zintegrowany sterownik maszyn? automatyzuje procesy wdrażania i montażu wymagające ostrożnej i umiejętnej obróbki. Roboty i pozostałe urządzenia są sterowane i w pełni zsynchronizowane w czasie rzeczywistym przez jeden sterownik, co poprawia ich wydajność i pozwala osiągnąć najwyższy poziom przepustowości na świecie *?.

Firma OMRON ujednoliciła również języki programowania umożliwiające kontrolowanie robotów i maszyn, ułatwiając symulację linii produkcyjnej za pomocą pojedynczego oprogramowania do programowania. System wizualizuje proces, zmniejszając liczbę godzin pracy przeznaczonych na projektowanie procesów i weryfikację operacyjną nawet o 50%*?. Co więcej, wszystko to może być przeprowadzone zdalnie. Dzięki interfejsowi użytkownika Sysmac Studio użytkownicy mogą projektować, programować, rozwiązywać problemy, obsługiwać i utrzymywać przyszłe systemy automatyki zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie.

Kluczowe cechy i zalety zintegrowanego kontrolera:

  • Dzięki zintegrowaniu sterownika PLC, sterowania ruchem i robotami w jednym kontrolerze, skomplikowane prace ręczne wykonywane dotychczas przez ludzi mogą być wykonywane przez roboty.
  • Język programowania sterownika PLC i robota jest ujednolicony w ogólnym języku zgodnym z IEC, co pozwala inżynierom zarządzającym sterownikami PLC również na zarządzanie robotami.
  • Dzięki technologii symulacji firmy Omron można zweryfikować wydajność sprzętu na wczesnym etapie projektowania, co pozwala projektantom mechaniki i układów elektronicznych pracować równolegle nad projektami. W rezultacie wdrażanie sprzętu może zostać ukończone w krótszym czasie, zwiększa się zdolność produkcyjna oraz unika się błędów i przestojów podczas uruchamiania sprzętu.
  • Aby uruchomić symulację, użytkownik może skorzystać z funkcji emulacji w Sysmac Studio. System nie wymaga podłączenia do rzeczywistej maszyny w celu weryfikacji działania. Ponadto zdolność produkcyjna urządzeń może być monitorowana cyfrowo.
  • Dzięki ponownemu wykorzystaniu poprzednich zdigitalizowanych zasobów, łatwiej jest stworzyć kolejny obiekt.

Więcej informacji na temat pierwszego na świecie ?Zintegrowanego sterownika maszyn i robotów? NJ501-R firmy Omron można uzyskać na stronie firmy Omron.

*? Pierwszy na świecie: listopad 2019 r., zgodnie z badaniami firmy Omron.

*? Najwyższy poziom: listopad 2019 r., zgodnie z badaniami firmy Omron.

*? 50%: lipiec 2020 r., zgodnie z badaniami firmy Omron.


Omron