Pierwsze w Polsce laboratorium EduNet

    W lutym 2011 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego w Polsce laboratorium EduNet. Dzięki nawiązanej współpracy Phoenix Contact wyposażyła laboratorium, wspólnie opracowała program nauczania oraz przeszkoliła kadrę uniwersytecką w centrum kompetencyjnym w Niemczech.
    EduNet stanowi platformę, która jest wykorzystywana do przekazywania wiedzy pomiędzy uczestniczącymi w projekcie uniwersytetami i firmą Phoenix Contact. Celem jest prowadzenie wspólnych laboratoriów oraz uproszczenie i promocja wymiany studentów i kadry profesorskiej.
    Uczestnicząc aktywnie w sieci EduNet, uniwersytety mają szansę na poprawę swojego wyposażenia i kwalifikacji. Studenci mogą pracować nad wspólnymi projektami podczas studiów za granicą na uniwersytetach partnerskich. Ponadto sieć zapewnia firmie Phoenix Contact możliwość znalezienia nowych partnerów na uniwersytetach i firmach.
    W uroczystości otwarcia Laboratorium Systemów Sterowania w sieci EduNet wzięli udział przedstawiciele firmy, władze uczelni i wykładowcy Politechniki Wrocławskiej.
    Obecnie Phoenix Contact w ramach projektu EduNet współpracuje z wieloma uczelniami na całym świecie. Wśród krajów, w których EduNet rozpoczął współpracę na uniwersytetach, są: Niemcy, Turcja, Węgry, Austria, Chiny, Kanada, Czechy i od lutego tego roku również Polska.