Pieniądze na innowacje w energetyce

  Możliwości finansowania projektów badawczych z obszaru energetyki w programie Horyzont 2020 zostaną przedstawione 17 czerwca w Warszawie podczas Dnia Informacyjnego organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK).
  Konkursy na projekty są adresowane do instytucji naukowych, badawczych, indywidualnych naukowców, jaki sektora małych, średnich idużych przedsiębiorstw.
   
  Jak przypomina rzeczniczka KPK Marta Walenta, program „Horyzont 2020” stanowi główne narzędzie UE w zakresie promowania badań naukowych w dziedzinie energii. Na wsparcie prac w dziedzinie czystej i bezpiecznej energii oraz wydajności energetycznej i zrównoważonego rozwoju przewidziano środki finansowe w wysokości 5,931 mld euro. Obecnie trwają konkursy rozpisane w ramach działań obszaru „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” Programu Ramowego Horyzont 2020 na rok 2014 i rozpoczynają się lub są przygotowywane na rok 2015.
   
  Podczas organizowanego w Warszawie Dnia Informacyjnego zostaną przedstawione możliwości finansowania z zakresu tzw. wyzwania energia, inicjatywy SPIRE, rozwiązań dla zrównoważonego przemysłu niskoemisyjnego (Sustainable Industry Low Carbon scheme – SILC), technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking), a także w ramach europejskiego akceleratora zielonych technologii (KIC InnoEnergy), Funduszu Badawczego Węgla i Stali, programów NCBR, działań Marii Skłodowskiej Curie oraz współpracy z Joint Research Centre.
   
  Głównym gościem otwartego spotkania będzie Bjorn Debecker z Komisji Europejskiej, który przedstawi szczegółowe zasady Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Swoje doświadczenia w Programach Ramowych przedstawią również ci, którzy wygrali konkursy i ekspert oceniający wnioski.
   
  Dzień Informacyjny rozpocznie się o godz. 10.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5b.