PGE zrezygnuje z morskiego wiatru?

    PGE kończy prace nad nową strategią Grupy. Według informacji "Parkietu", wciąż toczą się dyskusje nad losem kluczowych inwestycji w tym inwestycji w morską energetykę wiatrową.

    Jak przewiduje dziennik strategia PGE zostanie upubliczniona w piątek 20 kwietnia, zatwierdzeniu przez radę nadzorcza spółki.

    Na finiszu prac nad dokumentem wciąż toczą się spory o niektóre, bardzo istotne kwestie. Według informacji "Parkietu", Kancelaria Premiera naciska, by PGE zrezygnowała z inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

    Dziennik zwraca uwagę, że spółka ma zgody na lokalizację trzech morskich farm wiatrowych. Zawarcie w strategii rezygnacji z ich budowy może być tłumaczone faktem, że dokument obejmuje okres do 2020 roku, podczas gdy inwestycje w morską energetykę wiatrową mają być zrealizowane później.

    Rozmówcy "Parkietu" wskazują, że taki ruch może być elementem konkurowania z Janem Kulczykiem o inwestorów zagranicznych, bez których nie uda się zrealizować tak potężnych inwestycji. Rezygnacja PGE z budowy morskich farm, może być sygnałem dla rynku, że tego rodzaju inwestycje nie będą realizowane, co może również zniechęcić Jana Kulczyka, który konkuruje o inwestorów zagranicznych z PGE.