Pecha nie było

Po raz trzynasty odbyła się Konferencja Automatyków Rytro. Choć w mniemaniu przesądnych mogła być pechowa, to jednak po raz kolejny, dzięki staraniom głównego organizatora ? firmy Skamer, przebiegła bezproblemowo. Zgromadziła przeszło 250 uczestników.

Majowa Konferencja Automatyków w Rytrze to już tradycyjna impreza branżowa. W zamyśle organizatorów stanowi swego rodzaju platformą dyskusyjną i towarzyską. Skupia przede wszystkim przedstawicieli firm i zakładów przemysłowych, którzy zajmują się szeroko rozumianą automatyką, monitoringiem i sterowaniem.

Podobnie jak w latach poprzednich, na początku pierwszego dnia obrad, swoje referaty zaprezentowali przedstawiciele środowiska naukowego uczelni technicznych z południowej Polski. Prof. Ryszard Tadeusiewicz omówił kwestie związane z bezpieczeństwem dostępu użytkowników do sieci sterowania i wymiany danych, wraz z różnymi metodami ich identyfikacji. Kwestia ta nabiera obecnie szczególnego znaczenia ze względu na coraz bardziej rozpowszechnione rozwiązania sieciowe, a zwłaszcza bezprzewodowe. W prezentacjach pozostałych prelegentów dominowały tematy związane z automatycznym strojeniem nowoczesnych regulatorów, diagnostyką sterowania procesów przemysłowych czy zastosowaniem systemów automatyki w diagnostyce stanu zdrowia osób hospitalizowanych.

Druga połowa dnia to bloki prezentacji oferty i najnowszych rozwiązań firm-sponsorów konferencji. Przedstawiono między innymi moduły sterowania dla stref zagrożonych wybuchem oraz do stosowania w wymagających aplikacjach (zanieczyszczenie, zaburzenia elektromagnetyczne itp.). Ponadto poruszano także kwestie związane z jakością energii eklektycznej, a w szczególności monitoringu jej podstawowych parametrów oraz konieczności ich zachowania nie tylko przez dostawcę, ale również odbiorcę, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach podpisywanych z zakładem energetycznym. Jedna z firm przedstawiła również swoje najnowsze rozwiązania w zakresie diagnostyki maszyn wirujących, oparte zarówno o technologię klasyczną, jak i moduły bezprzewodowe. Nie zabrakło również tematyki związanej z pompami ciepła, ogniwami fotowoltaicznymi i dedykowanymi do ich obsługi układami sterowania.

Podczas prezentacji firmowych, uczestnicy mogli dokładniej zapoznać się z rozwiązaniami omawianymi w dniu poprzednim. Był również czas na pytania i dyskusję, wykorzystany przez uczestników między innymi na rozmowy i polemiki z obecnymi na konferencji przedstawicielami świata nauki. Szczególnie mocno ?wypłynął? temat konieczności pogłębienia współpracy przemysłu i uczelni technicznych oraz dostępnych możliwości w tym zakresie.

Skamer, główny organizator Konferencji Automatyków, poinformował uczestników o Katalogu Automatyki, który jest realizowany w ramach wsparcia finansowego z funduszy unijnych. Projekt ten ma na celu stworzenie jednolitej platformy informacyjnej o aktualnej ofercie firm branży automatyki obecnych na rynku polskim oraz portalu wymiany wiedzy w zakresie automatyki przemysłowej. Między innymi organizowane mają być tam tzw. wirtualne targi, panele dyskusyjne itp. Twórcy katalogu informują oswojej koncepcji na stronie www.katalogautomatyki.pl. Równocześnie oczekują na wszelkie sugestie, uwagi i propozycje odbiorców i firm branżowych.

Andrzej Ożadowicz