PCC Rokita SA rozpoczyna działalność w Podstrefie Brzeg Dolny

    4 listopada 2005 roku PCC Rokita SA formalnie rozpoczęła działalność gospodarczą w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Korzyści płynące z funkcjonowania w ramach SSE umożliwią firmie dalszy rozwój.
    Od kilku miesięcy PCC Rokita SA ubiegała się o rozszerzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny należące do spółki usytuowane w Brzegu Dolnym. Pod koniec sierpnia br., mocą rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z dnia 21 września 2005 r.), utworzono Podstrefę Brzeg Dolny w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK. Zwieńczeniem prowadzonych prac jest wydanie dla PCC Rokita przez WSSE INVEST-PARK zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tej podstrefy.
    Decyzję o powiększeniu Wałbrzyskiej SSE na potrzeby PCC Rokita podjęto ze względu na ambitne plany inwestycyjne firmy. PCC Rokita SA zadeklarowała co najmniej  40 mln euro nakładów na rozbudowę zakładu. Na początku przyszłego roku zakończona zostanie pierwsza duża inwestycja tej firmy ? budowa nowej wytwórni polioli. Trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych inwestycji ? budowy nowych wytwórni związanych z chemią specjalistyczną. Korzyści płynące ze znalezienia się w specjalnej strefie ekonomicznej będą z pewnością silnym bodźcem do dalszego rozwoju firmy. W związku z tym szacuje się, że wydatki na inwestycje w praktyce przekroczą zakładane 40 mln euro.
    PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy PCC, działającej w branży chemicznej, energetycznej i transportowej. PCC oferuje produkty na wielu rynkach świata i funkcjonuje opierając się na standardach najwyższej jakości. Poza Polską grupa ma spółki-córki w: Niemczech, Finlandii, Czechach, Rumunii, Rosji, Łotwie, Ukrainie oraz przedstawicielstwa na Białorusi i w Chinach. Główna siedziba firmy znajduje się w Duisburgu-Hombergu w Niemczech. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 2 800 osób. 
    Więcej informacji na temat działalności grupy  znaleźć można na stronach: www.pcc.rokita.pl oraz www.pccag.com.