Passus sp. z o.o. ? system do analizy parametrów sieci bezprzewodowych

Firma Passus wprowadza na rynek AirMagnet Survey ? pierwszy system do planowania i diagnostyki sieci bezprzewodowych w standardzie 802.11 z analizatorem widma częstotliwości radiowych. Rozwiązanie umożliwia: identyfikację zakłóceń, diagnostykę problemów związanych z wydajnością, bezpieczeństwem i zgodnością w istniejących sieciach bezprzewodowych oraz eliminowanie problemów w nowych instalacjach już w fazie projektu. Program oferuje wizualizację zasięgu w 3D oraz współpracę z mapami i GPS.
AirMagnet Survey to specjalistyczne narzędzie do projektowania sieci bezprzewodowych w standardzie 802.11 oraz diagnostyki istniejących instalacji. Oprogramowanie wyposażone jest w szereg zaawansowanych funkcji i mechanizmów, które znacznie ułatwiają lub wręcz umożliwiają kontrolę nad środowiskiem sieci bezprzewodowej. Nowa wersja programu jest bardzo przyjazna dla użytkownika: dzięki integracji z Microsoft MapPoint? i GPS możemy wygenerować dokładną mapę zasięgu. AirMagnet Survey pozwala także na trójwymiarową wizualizację sieci bezprzewodowych, dzięki czemu możemy w końcu zobaczyć zasięg np. na poszczególnych piętrach budynku czy na różnych wysokościach w hali magazynowej.
Firma AirMagnet zaprojektowała na nowo system Spectrum Analyzer, pozwalający wyodrębnić źródła zakłóceń fal radiowych oraz zdiagnozować inne czynniki wpływające na niską wydajność sieci, które do tej pory pozostawały niewykrywalne. Dzięki obsłudze technologii Intel Centrino program współpracuje z popularnymi komputerami. Nowa funkcja planowania wydajności (Capacity Planning) pomaga równomiernie rozłożyć obciążenie sieci i zapewnić żądaną przepustowość wszystkim użytkownikom. Mechanizm AirWISE? umożliwia automatyczną identyfikację obszarów, które nie spełniają norm bezpieczeństwa, wydajności oraz innych wymagań; przedstawia szczegółowe objaśnienia wykrytych problemów i proponuje ich rozwiązanie. www.passus.pl