Partnerstwo Schneider Electric i Cisco w dziedzinie budowy sieci systemów kontroli odpornych na awarie

Schneider Electric, poinformował o zawarciu  partnerskiego porozumienia ze światowym liderem rozwiązań sieciowych, firmą Cisco. Podpisana umowa ma na celu dostarczenie klientom zaawansowanych technologii sieciowych oraz systemów kontroli i sterowania. Priorytetem działań Cisco jest wsparcie procesu transformacji sposobu pracy klientów z branży przemysłowej poprzez dostarczanie rozwiązań, które łączą ze sobą ludzi, procesy, dane i rzeczy. Schneider Electric wykorzysta te technologie, aby opracować ulepszone rozwiązania z obszaru automatyki przemysłowej.
Włączenie firmy Cisco do programu partnerskiego CAPP (Collaborative Automation Partner Program) przez Schneider Electric umożliwia stworzenie platformy potrzebnej, do dostarczenia najwyższej klasy rozwiązań technicznych dla sieci przemysłowych klientom w ponad dwustu krajach. Obie firmy realizują tą samą filozofię rozwoju technologii w odniesieniu do konkretnych wyzwań, z którymi mierzą się ich klienci i wyrażają satysfakcję z korzyści, jakie przyniesie ze sobą nowe porozumienie o współpracy partnerskiej.
Dzięki temu partnerstwu najwyższa wartość oferowanych rozwiązań może być łatwo zademonstrowana na przykładzie przeprowadzonego niedawno wdrożenia. Duża firma wydobywająca węgiel metalurgiczny w regionie Bowen Basin w Queensland w Australii, wybrała Schneider Electric jako dostawcę zaawansowanego rozwiązania technicznego dla nowego ośrodka wydobywczego, obsługującego przemysł stalowy. Kombinat, którego budowę zlecono w 2014 r., powstał jako jedna z najbardziej produktywnych, rentownych i wydajnych kopalni węgla metalurgicznego na świecie. W znacznej mierze opiera ona swoje funkcjonowanie na technologiach Cisco i Schneider Electric – sterowanie procesami wydobywczymi powierzone jest systemom Schneider Electric, natomiast sieć kontroli procesów opiera się na sprawdzonych technologiach Cisco.
Partnerzy tacy jak Cisco, którzy oferują najwyższej klasy rozwiązania techniczne i cieszą się uznaniem, zarówno wśród analityków branży, jak i klientów, umożliwiają zaoferowanie naszym klientom zaawansowanych rozwiązań i pomogą nam w tworzeniu całościowych i wydajnych rozwiązań – mówi Loic Regnier, Deployment Director, Schneider Electric CAPProgram.
Wielu klientów Schneider Electric już korzysta z technologii opracowanych przez Cisco. Co więcej, działy IT w wielu firmach wymagają wdrożenia technologii Cisco jako standardowych rozwiązań w różnych punktach przedsiębiorstwa, między innymi w sieci firmy. Przedsiębiorstwa opierające swoje systemy łączności sieciowej na rozwiązaniach Cisco, mogą cieszyć się wyższą niezawodnością systemów, dzięki funkcjom takim jak szybkie przywracanie połączenia (rapid ring recovery), połączenia zapasowe (link redundancy), agregacja łączy (link aggregation) i szybkie przechodzenie w tryb awaryjny (rapid failover).
– Wzbogacanie naszej głównej oferty zaawansowanych produktów współpracą z partnerami, zajmującymi czołową pozycję w swoim sektorze, stanowi kolejny krok w naszych działaniach, których celem jest ułatwienie naszym klientom korzystania z wysokowydajnych sieci i systemów – komentuje Fabrice Jadot, Senior Vice President, Innovation & Technology i CTO, Industry Business, Schneider Electric.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyłączenia Cisco do grona partnerów programu Collaborative Automation Partner Program Schneider Electric i współpracy przy tworzeniu i walidacji rozwiązań przemysłowych dla naszych klientów – dodaje Sébastien Collignon, Business Development Director, Industry Solutions Group, EMEAR, Cisco. Dzięki uczestnictwu w programie będziemy mogli dotrzeć do wielu naszych klientów z różnych branż, pomagając im zminimalizować poziom ryzyka i ograniczyć czas wdrażania rozwiązań w punktach operacyjnych, co przyczyni się do podniesienia wartości produktów – konkluduje Sébastien Collignon.