Partnerstwo dla przyszłości

  Polska miejscem pierwszego w regionie spotkania z cyklu dialog społeczny
  GEwspólnie z Amerykańską Izbą Handlową i Regionalnym Centrum Ekologicznym zorganizowało pierwsze w regionie spotkanie z cyklu dialog.
  Celem konferencji, która odbyła się 28 czerwca w Warszawie, było omówienia globalnych tendencji oraz wyzwań, przed którymi staje świat, w tym Polska, jak również znalezienie możliwych odpowiedzi, istotnych z regionalnego punktu widzenia. Forum jest nową inicjatywą w Europie Środkowo-Wschodniej, zaliczanej do czterech najważniejszych dla GE rozwijających się regionów świata.
  W rozmowach wzięli udział przedstawiciele różnych grup. Dyskutowano o rozwiązaniach zarówno dla biznesu, jak i innych środowisk. Wśród mówców znaleźli się m.in.: Marek Zuber, doradca ekonomiczny premiera; Antoni Jaszczak, minister budownictwa; Robin Niblett, wiceprezes Ośrodka Studiów Strategicznych i Międzynarodowych
  oraz Jeffrey R. Immelt, przewodniczący i dyrektor generalny GE (jego pełne przemówienie pt.: ?Siedem rewolucji? znajduje się w wersji online tego artykułu na: www.controlengpolska.com). Wśród słuchaczy było ponad sto osób reprezentujących ośrodki kształtujące opinię publiczną, w tym członkowie polskiego rządu, dyrektorzy generalni największych spółek prowadzących działalność w Polsce, przedstawiciele środowisk naukowych i organizacji pozarządowych, a także redaktorzy polskich mediów i przedstawiciele społeczności mediów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
  ? Przed współczesnym światem stają wyzwania i pojawiają się tendencje, które zwiększają zarówno możliwości, jak i potęgują zagrożenia ? z czym muszą zmierzyć się rządy i środowiska biznesowe ? powiedział Robin Niblett w przemówieniu otwierającym forum. Wymienił on siedem obszarów, które będą kluczowe dla globalnych zmian: demografia, technologia, zasoby, wiedza, integracja, konflikty i współpraca.
  W niektórych krajach liczba ludności rośnie w niespotykanym wcześniej tempie ? rośnie zapotrzebowanie na zasoby naturalne, infrastrukturę i dostęp do energii. Inne kraje zmagają się z problemem starzenia się społeczeństwa, stawiającym nowe wymagania systemowi ochrony zdrowia.
  Ponad miliard ludzi na całym świecie nie ma dostępu do czystej wody. Wyczerpują się zasoby ropy naftowej oraz gazu, choć panuje powszechne przekonanie o potrzebie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
  Wszystkie te zjawiska wyznaczają nowe znaczenie pojęciu innowacji, technologii.
  Wiek cyfrowy wyznacza i przyspiesza rozwój wiedzy, która umożliwi szybszy i głębszy dostęp do wszystkich form informacji. Zauważalne są zmiany w naturze i charakterze konfliktów.
  Niezależnie od wyzwania konieczne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: co ja lub raczej co my, jako obywatele, spółki, dziennikarze, organizacje pozarządowe, rządy czy naukowcy możemy zrobić? Analizując i próbując stawić czoło tym wyzwaniom wejdziemy na drogę wiodąca do nowych modeli rządzenia, w których różne grupy będą ze sobą ściślej współpracować. Wymiana idei, najlepszych praktyk, ustanawianie wzajemnych powiązań, partnerstwa i wielopoziomowej współpracy to nieodzowne czynniki zrównoważonego rozwoju.
  Firma GE, inicjator pierwszego w regionie spotkania z cyklu dialog społeczny, podzieliła się swoim doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami. W swoim wystąpieniu na forum, Jeffrey R. Immelt stwierdził: ? Od chwili powstania GE losy firmy jako spółki oraz jej wpływ na społeczeństwo są nierozerwalnie związane. Wynalazki w rodzaju żarówki, wykorzystania promieni Roentgena, silnik odrzutowy czy technologia czystego węgla wywarły wpływ wykraczający daleko poza same korzyści finansowe. Jesteśmy przekonani o możliwości i potrzebie istnienia prostej współzależności pomiędzy światem biznesu a społeczeństwem. Cieszymy się, że mogliśmy zainicjować pierwsze w regionie spotkania z cyklu dialog społeczny. Będąc nowym członkiem Unii Europejskiej, Polska staje w pierwszej linii nowego cyklu wzrostu dynamicznego przejścia do rynku XXI wieku, na którym GE może być w dalszym ciągu strategicznym partnerem Polski.
  Więcej na stronie: www.controlengpolska.com