PARP: samodoskonalenie ośrodków innowacji na półmetku

  Zakończył się pierwszy etap Inicjatywy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu (BIOS), którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła 10 ośrodków innowacji w kraju. Eksperci PARP odwiedzili wybrane instytucje proinnowacyjne, dokonali diagnozy ich działalności oraz przygotowali raporty zawierające rekomendacje zmian, które ośrodki powinny wdrożyć, aby usprawnić swoje funkcjonowanie.

  Jak informuje rzecznik BIOS Monika Krupowicz, wśród 10 instytucji proinnowacyjnych objętych wsparciem PARP znalazły się 4 parki technologiczne, 2 inkubatory technologiczne, 2 centra transferu technologii oraz 2 akademickie inkubatory przedsiębiorczości.
   
  "Raport generalnie chwali nasze osiągnięcia, jednak wskazuje obszary, które wymagają wzmocnienia profesjonalnego i wsparcia finansowego również ze środków uczelni aby osiągnąć lepsze efekty podejmowanych dotychczas wysiłków. Raport sugeruje powołanie Centrum Transferu Technologii UMK. Zagadnienia powyższe przedyskutowaliśmy w ramach trzydniowego seminarium, które cenię sobie szczególnie, ponieważ po raz pierwszy mogliśmy tak szeroko i dogłębnie omówić problematykę relacji: inkubator akademicki-uczelnia-gospodarka" – powiedział Henryk Tomaszewski z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
   
  Przedstawiciel innego ośrodka objętego programem PARP, Antoni Kopyto ze Stalowowolskiego Inkubatora Technologicznego, wskazuje na wysoką wartość działań, jakie można było podjąć od razu po rozmowach z ekspertami. Dotyczyło to m. in. ustalenia zakresu dokumentacji przygotowywanej u nas pod kątem certyfikacji systemów zarządzania jakością.
   
  Obok wymienionych ośrodków, z eksperckiej pomocy PARP skorzystały: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Ośrodek Transferu Technologii Biotech-IP z Warszawy,Leszczyńskie Centrum Biznesu, Kielecki Park Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Agencja Rozwoju Regionalnego z Częstochowy – Park Technologiczny, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Elblągu oraz Dział Nauki i Transferu Technologii Politechniki Opolskiej.
   
  W ramach drugiego etapu programu wspierającego proces samodoskonalenia ośrodków innowacji odbędą się seminaria wdrożeniowe dla pracowników i kadry zarządzającej. W spotkaniach będą mogli uczestniczyć również przedsiębiorcy i naukowcy, korzystający z usług ośrodka, osoby odpowiedzialne za wdrażanie regionalnych strategii innowacji oraz partnerzy strategiczni ośrodka. Tematyka seminariów obejmie instrumenty i sposoby funkcjonowania ośrodków innowacji.
   
  Ostatecznym efektem realizacji programu PARP ma być stworzenie metodologii samooceny, która zostanie opublikowana po zakończeniu wszystkich działań.
   
  Uczestnicy inicjatywy BIOS mają możliwość rozwijania umiejętności wykorzystywania potencjału twórczego w działaniach innowacyjnych, a także przełamywania schematów i barier hamujących wdrażanie innowacji. Istotnym założeniem programu jest również propagowanie kreatywności i kształtowanie innowacyjnych postaw ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań usprawniających proces komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.
   
  „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest działaniem realizowanym w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.