Park przemysłowy dla MSP

W Żorach na Śląsku powstał park przemysłowy dla małych i średnich firm. Mogą w nim lokować produkcję, magazyny i biura. Park ma 8,5 hektara, a znajdzie się w nim pięć budynków biurowo-socjalnych, siedem hal produkcyjno-usługowych i osiem działek pod inwestycje o łącznej powierzchni 29 tys. m kw. Małe i średnie firmy, które zdecydują się na inwestycje, mogą także liczyć na doradztwo biznesowe. Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, deszczową, sieć ciepłowniczą, energetyczną oraz sieci teletechniczne. Przedsiębiorcy działający w parku mogą liczyć na 10-letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości, pod warunkiem iż wartość zwolnień podatkowych wraz z uzyskaną w ciągu ostatnich trzech lat pomocą publiczną nie przekroczy wartości 100 tys. EUR.