Pakiet NI LabVIEW 8.5 zapewnia obsługę procesorów wielordzeniowych

Firma National Instruments ogłosiła wprowadzenie na rynek LabVIEW 8.5 najnowszej wersji graficznej platformy do projektowania systemów testowych, sterowania i wbudowanych.

Wykorzystując trwające prawie 10 lat prace w zakresie technologii wielowątkowej, pakiet LabVIEW 8.5 upraszcza opracowywanie aplikacji wielordzeniowych i FPGA dzięki intuicyjnemu językowi równoległego przepływu danych. Ponieważ producenci procesorów wykorzystują równoległe architektury wielordzeniowe do zwiększenia wydajności, system LabVIEW 8.5 uruchomiony na komputerach z nowymi jednostkami centralnymi umożliwia: szybsze wykonywanie testów, wydajniejszą analizę, a także bardziej niezawodne działanie systemów czasu rzeczywistego. Oprogramowanie LabVIEW 8.5 dodatkowo zwiększa możliwości zastosowania platformy LabVIEW do tworzenia aplikacji wbudowanych i przemysłowych, dzięki nowemu modułowi projektowania grafu stanów, służącym do modelowania i implementacji systemu oraz nowym bibliotekom We/Wy i funkcjom analitycznym, przeznaczonym do monitorowania i sterowania w przemyśle.

Extra online

? W swej pracy inżynierowie i naukowcy wykorzystują stale rozwijane procesory, systemy operacyjne i magistrale komunikacyjne do zwiększenia wydajności systemów pomiarowych i sterowania ? powiedział dr James Truchard, prezes, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy National Instruments. ? Ponieważ procesory wielordzeniowe są wykorzystywane na coraz szerszą skalę, programiści korzystający z  LabVIEW mogą wykorzystać uproszczone graficzne podejście do wielowątkowości, pozwalając inżynierom i naukowcom na maksymalne wykorzystanie wydajności technologii wielordzeniowej przy zerowych lub niewielkich zmianach w aplikacjach.

Programowanie graficzne w architekturach wielordzeniowych i FPGA

Wraz z wprowadzeniem najnowszych procesorów inżynierowie i naukowcy muszą rozważyć, w jaki sposób uzyskać maksymalną wydajność oprogramowania dla systemów wielordzeniowych i FPGA. Korzystając z języka graficznego programowania LabVIEW mogą łatwo odwzorowywać aplikacje strumieniowego przesyłania danych, sterowania, analizy i przetwarzania sygnałów na architektury wielordzeniowe i FPGA. Bazujący na znanej z poprzednich wersji funkcji automatycznej obsługi wielowątkowości system LabVIEW 8.5 umożliwia skalowanie aplikacji użytkownika na podstawie łącznej liczby dostępnych rdzeni procesora. Udostępnia także bezpieczne wątkowo sterowniki i biblioteki w celu poprawienia przepustowości dla aplikacji testowych wykorzystujących częstotliwości radiowe, szybkie We/Wy cyfrowe oraz różne sygnały.

System LabVIEW 8.5 zapewnia równoległą wieloprocesowość (SMP) w systemie czasu rzeczywistego LabVIEW Real-Time, dzięki któremu programiści systemów wbudowanych i przemysłowych mogą w sposób automatyczny rozdzielać zadania pomiędzy poszczególne rdzenie procesora bez obniżania determinizmu. W najnowszej wersji LabVIEW użytkownicy mogą ręcznie przydzielać fragmenty kodu do poszczególnych rdzeni procesora w celu dostrojenia aplikacji czasu rzeczywistego lub wydzielać najbardziej istotne sekcje kodu do wykonania na danym rdzeniu. Aby spełnić rosnące wymagania użytkowników dotyczące diagnostyki i optymalizacji kodu przy opracowywaniu aplikacji wielordzeniowych czasu rzeczywistego, inżynierowie i naukowcy mogą wykorzystać nowy pakiet narzędziowy NI Real-Time Execution Trace Toolkit 2.0, umożliwiający wizualizację zależności czasowych pomiędzy częściami kodu, poszczególnymi wątkami i rdzeniami, w których wykonywany jest kod.

Wbudowana równoległość systemu LabVIEW sprawia, że stanowi on idealną platformę do opracowywania aplikacji FPGA. System LabVIEW 8.5 upraszcza programowanie aplikacji FPGA za pomocą rozbudowanego kreatora projektów FPGA Project Wizard, który automatyzuje konfigurowanie We/Wy oraz konfigurację powszechnie stosowanych liczników, regulatorów czasowych i koderów. Za pomocą kreatora projektów FPGA Project Wizard inżynierowie i naukowcy mogą automatyzować generowanie bardziej złożonego kodu szybkiego przesyłania danych poprzez DMA. Ponadto system LabVIEW 8.5 oferuje często stosowane w automatyce maszyn funkcje wielokanałowego filtrowania i sterowania PID, które umożliwiają znaczne zredukowanie zasobów FPGA w aplikacjach o dużej liczbie kanałów.

Nowy moduł grafu stanów umożliwia zaawansowane modelowanie i wdrażanie systemów

Grafy stanów są często używane do projektowania automatów stanów modelujących zachowania systemów czasu rzeczywistego i wbudowanych. Umożliwia to opisywanie zdarzeń oraz odpowiedzi na wymuszenie dla protokołów komunikacji cyfrowej, sterowników maszyn i aplikacji zabezpieczających systemy. LabVIEW 8.5 zawiera nowy moduł grafu stanów, dzięki któremu inżynierowie i naukowcy mogą projektować i symulować aplikacje oparte na zdarzeniach, wykorzystując przyjazną prezentację grafu stanów, której podstawą jest standard UML (Unified Modeling Language).

Ponieważ moduł grafu stanów LabVIEW Statechart opiera się na graficznym języku programowania LabVIEW, inżynierowie i naukowcy zyskują pojedynczą platformę szybkiego projektowania, prototypowania i wdrażania systemów, która łączy w sobie przyjazną notację grafu stanów z prawdziwymi We/Wy, pracującymi w deterministycznych systemach czasu rzeczywistego lub w układach FPGA.

Udoskonalone funkcje pomiarów i sterowania dla konstruktorów maszyn

Przy użyciu LabVIEW inżynierowie i naukowcy mogą integrować istniejące przemysłowe systemy sterowania PLC z bardziej zaawansowanymi programowalnymi sterownikami automatyki (PAC), dodając szybkie moduły We/Wy oraz zaawansowane elementy sterowania. LabVIEW 8.5 zawiera dużą liczbę rozbudowanych funkcji We/Wy, pomiarowych i wyświetlania, umożliwiających tworzenie aplikacji przemysłowych opartych na sterownikach PAC, w tym nową bibliotekę sterowników OPC z rozszerzonymi funkcjami połączeń, w której niemalże podwojono liczbę zgodnych sterowników PLC i urządzeń przemysłowych.

LabVIEW 8.5 zawiera także funkcje pomiaru drgań i analizy rzędów oraz algorytmy wizyjnej kontroli maszyn dla systemów monitorowania. W przypadku systemów o dużej liczbie kanałów nowy edytor wielu zmiennych ułatwia użytkownikom szybką konfigurację i edycję setek kanałów We/Wy za pomocą prostego interfejsu arkusza kalkulacyjnego. Najnowsza wersja LabVIEW zawiera także nowe, elastyczne narzędzia wizualizacji maszyn, upraszczające proces tworzenia bardziej realistycznych przemysłowych interfejsów użytkownika i oferujące interaktywne podejście typu ?przeciągnij i upuść?, umożliwiające połączenie znaczników We/Wy bezpośrednio z ekranami interfejsu użytkownika przemysłowych paneli dotykowych i palmtopów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows CE.

Pozostałe zalety systemu LabVIEW 8.5 to między innymi:

  • Obsługa procesorów Freescale ColdFire oraz pakiet testowy obsługujący system operacyjny QNX
  • Narzędzia do zarządzania plikami projektów w przypadku pracy zespołowej
  • Narzędzia do zarządzania pamięcią na niskim poziomie i optymalizacji wydajności
  • Nowe, zoptymalizowane biblioteki algebry liniowej BLAS
  • Udoskonalone wykrywanie krawędzi podczas obróbki obrazu oraz zoptymalizowane algorytmy dla wielu schematów demodulatorów i kodowania kanałów
  • Rozszerzenia systemów projektowania sterowania i symulacji, w tym sterowanie predykcyjne (MPC) oraz analityczne projektowanie regulatorów PID
  • Udoskonalona obsługa skryptów plików

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat LabVIEW 8.5 oraz pobraniem jego wersji testowej zapraszamy pod adres: www.ni.com/labview85. Nową wersję mogą też pobrać z witryny Services Resource Center, dostępnej pod adresem: www.ni.com/src. Osoby, których oprogramowanie jest objęte firmową licencją grupową (VLA), prosimy o kontakt z administratorem licencji grupowych w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących instalacji.

Informacje o firmie National Instruments

Firma National Instruments (www.ni.com) pomaga inżynierom i naukowcom, zmieniając metody projektowania, tworzenia prototypów i wprowadzania do produkcji systemów pomiarowych i automatyki oraz aplikacji wbudowanych. NI zapewnia klientom gotowe do użycia oprogramowanie, takie jak NI LabVIEW, oraz modułowy, ekonomiczny sprzęt. Sprzedaje swoje produkty do ponad 25 000 firm na całym świecie. Żaden z klientów nie generuje więcej niż 3% dochodów. Podobnie żadna branża nie odpowiada za więcej niż 10% dochodów. Siedziba firmy National Instruments mieści się w Austin, w Teksasie. Firma zatrudnia ponad 43 00 pracowników i ma oddziały w prawie 40 krajach. Przez ostatnie osiem lat magazyn FORTUNE typował firmę NI jako jedno ze 100 najlepszych miejsc pracy w USA. Informacje na temat inwestycji można otrzymać w dziale relacji z inwestorami firmy National Instruments, dzwoniąc pod numer telefonu (512) 683-5090, wysyłając wiadomość e-mail na adres nati@ni.com lub odwiedzając witrynę www.ni.com/nati.