Oszczędzaj zielone

Zainteresowanie efektywnym wykorzystaniem energii oraz działania proekologiczne stają się w przemyśle coraz bardziej powszechne. Nic dziwnego, że dostawcy sprzętu oraz oprogramowania dla automatyki starają się, aby procesy produkcyjne stały się możliwie w najmniejszym stopniu uciążliwe dla środowiska naturalnego.

Ponad trzydzieści lat temu obserwowaliśmy we wszystkich dziedzinach życia znaczący rozwój. Niestety, skutkowało to pojawieniem się wielu problemów. Należała do nich dewastacja środowiska naturalnego, którego symptomami była ?dziura ozonowa?, topniejące lodowce, ocieplenie klimatu, rosnące zanieczyszczenie i inne.

Zaniepokojenie tymi zjawiskami zaowocowało akcjami typu ?sprzątanie świata?, odzyskiwaniem surowców wtórnych poprzez segregację odpadów i recykling lub opracowaniem systemów gospodarowania energią. W następnych latach zainteresowanie tą problematyką zaczęło się powoli zmniejszać.

Obecnie wszystkie te sprawy powracają z jeszcze większą mocą. Chociaż brakuje jeszcze powszechnej zgody, to Ameryka, Europa i inne regiony świata zwracają się ku ekologii. Rozwój techniki ujawnił potrzebę, ale też umożliwił stałe obserwacje wpływu działań gospodarczych na środowisko naturalne. Wynikiem tego jest między innymi krytyczna ocena metod pozyskiwania oraz wykorzystania energii.