Oszczędność i wydajność w zasięgu reki

  Czy robotyzacja produkcji może podnieść poziom wydajności i efektywności?
  Robotyzacja znajduje zastosowanie w szerokim zakresie procesów, w wielu gałęziach przemysłu, w tym motoryzacji, odlewnictwie, przemyśle spożywczym, przy produkcji metali, tworzyw sztucznych, opakowań oraz mebli. Dzięki zastosowaniu robotów ABB wiele firm w kraju i za granicą odnotowało redukcję kosztów o 50%, wzrost produktywności o 30%, wzrost szybkości pakowania o 20% oraz zwiększenie wydajności pracy o ponad 85%.

  Firma ABB opracowała prosty, bezpłatny i niezobowiązujący proces oceny, który umożliwia szybką identyfikację możliwości robotyzacji oraz wynikających z niej korzyści. Proces oceny składa się z kilku etapów, z których najistotniejszym jest raport końcowy. Dokument ten określa możliwości robotyzacji procesów produkcyjnych w danym zakładzie, korzyści finansowe i oczekiwany okres zwrotu inwestycji. Informacje zawarte w raporcie są nieocenionym narzędziem dla firm, które poszukują sposobów na poprawę swojej konkurencyjności rynkowej.

  Poniżej przedstawiamy wszystkie etapy procesu oceny możliwości robotyzacji.

  1 Ocena aktualnej sytuacji w zakładzie
  Na wstępie należy wypełnić formularz zawierający osiem podstawowych pytań dotyczących działalności firmy. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. pięciu minut. Formularz jest dostępny w formie papierowej (koszt znaczka pocztowego ponosi ABB) oraz elektronicznej. Formularz oceny możliwości robotyzacji

  2 Wstępna analiza możliwości robotyzacji
  Zawarte w formularzu dane są analizowane przez specjalistów ABB, którzy oceniają zakres możliwości zastosowania robotów przemysłowych, a następnie kontaktują się w celu ustalenia terminu niezobowiązującego spotkania.

  3 Bezpłatna ocena automatyzacji produkcji
  Podczas wizyty przedstawiciel ABB wskazuje procesy, w których roboty mogłyby podnieść wydajność, poprawić jakość oraz wprowadzić oszczędności. Dodatkowo przedstawia wstępne koszty zakupu robotów, nakłady na serwisowanie oraz kalkulację zwrotu z inwestycji.
  4 Pierwszy krok do ewolucji firmy
  Na podstawie informacji zebranych podczas wizyty inżynierowie ABB opracowują raport końcowy, który szczegółowo przedstawia możliwości robotyzacji procesów produkcyjnych w danym zakładzie wraz z kompletną analizą finansową inwestycji. W razie podjęcia decyzji o wdrożeniu robotyzacji, ABB udziela wsparcia w zakresie planowania, realizacji, szkoleń i elastycznej umowy serwisowej od pojedynczego robota po kompleksowe rozwiązania. W przypadku bardzo złożonych lub nietypowych instalacji ABB współpracuje z doświadczonymi partnerami ? Integratorami Systemów Zrobotyzowanych, którzy mają wysoką specjalizację w tego rodzaju projektach.
   
  ABB Sp. z o.o.
  ul. Żegańska 1,
  04-713 Warszawa
  tel.: 22 220 23 20
  e-mail: robotyka.sprzedaz@pl.abb.comwww.abb.pl/robotics