Osiemnasty Konkurs o Nagrodę Siemensa w toku

  Trwa osiemnasta już edycja Nagrody Siemensa. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców oraz studentów polskich uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych.

  Od 1995 datuje się współpraca Siemensa z uczelniami technicznymi w całym kraju. Na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Warszawską, pełniąca rolę koordynująca dla tego projektu, ustanowiona została Nagroda Siemensa dla polskich naukowców.

  Na podstawie Porozumienia przyznawana jest corocznie Nagroda, która służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników polskich instytucji akademickich i pozaakademickich. Projekty dotyczą obszarów działalności firmy Siemens, a przede wszystkim elektrotechniki, energetyki, elektroniki, informatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej, a także zaawansowanych technologii inżynierii środowiska. Termin zgłoszenia prac w kategorii projektów naukowo-badawczych upływa dnia 31 marca 2013 roku.

  Do konkursu mogą przystąpić także absolwenci studiów automatyki. Zyskują oni dzięki temu  możliwość rozwoju sposobność  osiągnięcia sukcesu. Celem Konkursu jest promowanie najlepszych magisterskich lub inżynierskich prac dyplomowych w dziedzinie automatyki i robotyki wykorzystujących wiedzę o urządzeniach i systemach z obszarów aktywności firmy Siemens. Termin zgłoszenia prac w tej kategorii upływa dnia 30 kwietnia 2013 roku.  

  Szczegóły dotyczące zasad zgłaszania, formularze i regulamin konkursu można znaleźć na stronach Politechniki Warszawskiej i firmy Siemens:

  Konkurs dla naukowców
  www.pw.edu.pl/Studenci/Konkursy-dla-Studentow-i-Doktorantow/Politechnika-Warszawska-i-SIEMENS-sp.-z-o.o.-oglaszaja-XVIII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa-za-rok-2012

  Konkurs dla studentów
  www.siemens.pl/simatic/praca_konkurs