Optymalizacja robotów współpracujących

Webcast firmy Universal Robots poświęcony inżynierii sterowania, który odbył się 22 października, obejmował ?Wykorzystanie sztucznej inteligencji do maksymalizacji wydajności robotów współpracujących? wraz z wideo przedstawiającym studium przypadku oraz sesją pytań i odpowiedzi. Zobacz na www.controleng.com/webcasts/past. | Materiał powstał dzięki uprzejmości Universal Robots

Roboty współpracujące wykorzystują sztuczną inteligencję (SI) do zwiększenia swojej funkcjonalności w dynamicznie zmieniającym się środowisku produkcyjnym. Aplikacja robotów współpracujących w fabryce pozwala na utrzymanie większych odległości pomiędzy pracownikami.

Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI) umożliwiły robotom współpracującym (z ang. cobot) precyzyjne wykonywanie zadań w dynamicznie zmieniającym się środowisku produkcyjnym, dzięki czemu operacje mogą być prowadzone sprawniej, wydajniej i bardziej produktywnie. Ponadto roboty te są stosowane w celu obniżenia ryzyka, ułatwienia programowania oraz efektywnej kosztowo automatyzacji stanowiska roboczego, mającej na celu zwiększenie dystansu między pracownikami. Według firmy Universal Robots, producenta robotów współpracujących, zwrot z inwestycji (ROI) przy wdrażaniu robotów współpracujących wynosi często mniej niż rok.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawy wydajności 

Roboty wykorzystujące technologie SI mogą przyspieszyć produkcję, obniżyć koszty i skrócić czas cyklu w zaawansowanych technologicznie środowiskach produkcyjnych. Tim DeGrasse, menedżer ds. rozwoju rynku w firmie Universal Robots, twierdzi, że sztuczna inteligencja może skrócić czas zwrotu z inwestycji w aplikacje robotów współpracujących i jest łatwa do wdrożenia dzięki zastosowaniu otwartych interfejsów. Sztuczna inteligencja zwiększa również tempo pracy robotów współpracujących, obniża koszty i skraca czas cyklu (co może zwiększyć przepustowość). DeGrasse przedstawił przykłady wideo pokazujące, w jaki sposób SI pomaga w zwiększeniu wydajności robotów współpracujących w produkcji podczas webcastu “Wykorzystanie zalet sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności robotów współpracujących”, który odbył się 22 października. 

Przykłady: zachowanie odległości między pracownikami dzięki robotom współpracującym

? Roboty współpracujące mogą być wykorzystywane do zwiększania odległości, co z kolei zmniejsza ryzyko zarażenia COVID-19 pomiędzy pracownikami bez znaczącego przeprojektowywania linii montażowej ? powiedział Joe Campbell, szef marketingu Universal Robots w USA, w webcaście z 23 września: ?Jak można wykorzystać roboty współpracujące w erze COVID-19?. Roboty współpracujące, postrzegane jako szybsze i łatwiejsze do wdrożenia niż konwencjonalna robotyka, cechują się szybkim zwrotem z inwestycji; Campbell przytoczył osiem przykładów, w których zwrot z inwestycji (ROI) był krótszy niż rok. Ponieważ roboty współpracujące są łatwe do wdrożenia i tańsze niż roboty tradycyjne, a także łatwiejsze do relokacji w razie potrzeby, są one dodawane do aplikacji produkcyjnych w celu zwiększenia dystansu między pracownikami na hali fabrycznej. Roboty tego typu pomagają również w całodobowej pracy na zmiany, aby dotrzymać napiętych harmonogramów dostaw. All Axis Machining, 20-osobowy kontraktowy warsztat maszynowy i producent części, odrzucał zamówienia z powodu zmniejszonej wydajności spowodowanej COVID-19. Dzięki mniejszej liczbie osób przebywających jednocześnie w warsztacie wzrosła produktywność, również poprzez dodanie trzeciej zmiany, pracującej przy wyłączonym oświetleniu. 

Korzyści z robotów współpracujących związane z pandemią

DCL Logistics, firma zajmująca się realizacją zamówień, rozszerzyła swoją działalność o 30% w ciągu 60 dni, ponieważ w związku z pandemią nastąpił gwałtowny rozwój biznesu online. Firma uniknęła zwiększenia ryzyka dla obecnych pracowników, unikając zwyczajowej praktyki zatrudniania pracowników tymczasowych. Dzięki zastosowaniu robotów współpracujących ilość pracy przy każdym zamówieniu spadła o połowę. Homtex, producent tekstyliów domowych, zdecydował się w kwietniu na dodanie do swojej oferty jednorazowych masek, środków ochrony osobistej (PPE), tworząc inwestycję o wartości 19,4 milionów złotych oraz generując 80?120 miejsc pracy w obszarze borykającym się z problemami z zatrudnieniem. Inwestycje obejmują roboty Universal Robots o udźwigu 5 kg i 10 kg, które pomogą w pakowaniu i paletyzacji na końcu linii produkcyjnej, która w założeniu ma produkować 350 milionów masek rocznie. Webcast zawiera cztery kolejne przykłady na to, jak roboty współpracujące pomagają producentom zwiększyć produktywność i zmniejszyć ryzyko. 


Mark T. Hoske jest redaktorem naczelnym Control Engineering, CFE Media and Technology, mhoske@cfemedia.com