Oprogramowanie na potrzeby mechatroniki

Wszyscy kucharze doskonale wiedzą, że przyrządzenie dobrego dania wymaga wysokiej jakości surowców oraz dobrego przepisu. Również ?przyrządzenie? jakościowo dobrego układu mechatroniki musi być oparte na niezawodnym sprzęcie i dobrze dopasowanym oprogramowaniu.

Układ mechatroniczny zawiera z reguły wiele obwodów sterowania

Mówiąc o oprogramowaniu dla mechatroniki mamy na myśli przede wszystkim: system operacyjny, programy użytkowe oraz algorytmy sterowania pracą napędów. Do zwieńczenia dzieła specjaliści mechatroniki potrzebują jeszcze programów wspomagających prace inżynierskie. Zasadniczo do projektowania wykorzystuje się różnego rodzaju programy typu CAD. Pozwalają one na kreowanie modelu elementów końcowych, opierające się na opisie i danych charakteryzujących układ mechaniczny. Umożliwiają też zbudowanie rzeczywistego mechanizmu, będącego w stanie przenosić przewidywane siły i momenty obciążające. Podobnie jest w przypadku elektrycznej części urządzenia. Program na podstawie opisu funkcji elementów elektronicznych pomaga dobrać oraz łączyć je między sobą, tworząc w ten sposób model układu elektronicznego. Takiego, który może sprostać spodziewanym wymaganiom i rzeczywistym obciążeniom w działaniu.

Oprogramowanie dla mechatroniki

Do stworzenia oprogramowania potrzebujemy narzędzi będących programami. Wszystkie procesory (także mikroprocesory) rozumieją język maszynowy, to znaczy listę poleceń umieszczoną w rejestrach pamięci komputera jako kody rozkazów w postaci zerojedynkowych bitów. Wielu informatyków zarówno naukowców, jak też inżynierów praktyków, wie, jak bezpośrednio zaprogramować urządzenie komputerowe. W efekcie cała reszta użytkowników takiej wiedzy nie posiada, bo nie musi. Programy użytkowe są wpisane do pamięci urządzeń komputerowych w sposób czytelny dla użytkownika. Jest to jednakże zrealizowane w językach wyższego rzędu (niż maszynowy), takich jak BASIC, C lub Fortran. Grupa tych języków, czytelnych dla użytkownika, należy do tak zwanej trzeciej generacji.W odróżnieniu od języka maszynowego, który należy do generacji pierwszej. Proszę mi wierzyć na słowo, że drugą generacją języków nie musimy się w tym miejscu zajmować.