Oprogramowanie CAD

Projektowanie elektryczne, elektroniczne i symulacja
Odbiorcami sprzedawanego oprogramowania CAD w przypadku 86% ankietowanych dostawców są firmy produkcyjne. W 2011 roku wydatki na oprogramowanie CAD pozostaną na tym samym poziomie.
Zadaniem oprogramowania CAD jest komputerowe wspomaganie projektowania. Narzędzie to wykorzystywane jest do projektowania i wizualizacji konkretnych obiektów, takich jak np. części maszyn lub kompletnych urządzeń.
Oferta rynkowa
Dostawcy systemów CAD oferują oprogramowanie firm: Actify, Autodesk, Bricscad, Dassault Syst?mes, EnMesh, EPLAN Software & Service, IMS Software, Linius, MSC Software, PC|SCHEMATIC, Siemens Industry Software, SpaceClaim, SPRING Technologies, ZwCAD.
W asortymencie znajduje się poniższe oprogramowanie:

 • SpinFire Proffesional (Actify);
 • Alias, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Factory Design Suite, Inventor, Moldflow, Product Design Suite, Simulation (Autodesk),
 • Bricscad V11 (Bricsca),
 • 3DVia Composer, CATIA, DELMIA, ENOVIA (Dassault Syst?mes),
 • EnMesh GoSimulate (EnMesh),
 • EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid, EPLAN Pro Panel, EPLAN PPE (EPLAN Software & Service),
 • IMSPost Proffesional, postprocesory NC (IMS Software),
 • Harness Expert (Linius),
 • SimDesigner (MSC Software),
 • PC|SCHEMATIC Automation (PC|SCHEMATIC),
 • NX, Solid Edge (Siemens Industry Software),
 • SpaceClaim Engineer 2011 (SpaceClaim),
 • NCSimul, OptiTool (SPRING Technologies),
 • ZwCAD 2011 (ZwCAD).

Sondowani użytkownicy w firmach mają natomiast zainstalowane oprogramowanie CAD następujących producentów: Autodesk (56% respondentów), SolidWorks (22%), Solid Edge (19%) oraz CATIA (17%) (wykres 1). Inni producenci to: Alibre Design, Ansys, Autoview, Bocad, BricsCad, CAD-Projekt, Edgecam, EPLAN Software & Service, Ige+Xao, Intelisoft, Kubotek, Microstation, Nupas-Cadmatic, PTC Software, Rhinoceros, Siemens Industry Software, Surfcam, Tekla BIM, Vero Software.
86% dostawców oferuje polską wersję oprogramowania CAD. Wszyscy ankietowani organizują dla swoich klientów szkolenia. Również proponują: hot-line, konsultacje, pomoc techniczną, kompleksowe wdrożenia, opiekę serwisową, a także opracowanie postprocesorów.
Rodzaje oprogramowania
61% użytkowników wykorzystuje w swojej firmie oprogramowanie CAD do projektowania elektrycznego (np. układania wiązek elektrycznych, rozmieszczania podzespołów). U 47% stosuje się je do symulacji: nieliniowej, liniowej, kinematycznej, statycznej, dynamicznej, wytrzymałościowej (MES), obróbki CNC, wtrysku, ruchu, w zakresie mechaniki płynów, przepływu (CDF), symulacji układów CPLD i FPGA, wytwarzania. 19% ankietowanych używa oprogramowania CAD do projektowania układów elektronicznych. Użytkownicy, którzy wykorzystują oprogramowanie do powyższych celów, stosują je również do modelowania mechanicznego 3D (75%) oraz mechanicznego 2D (47%). Najwięcej dostawców oferuje programy do projektowania elektrycznego, projektowania mechanicznego 2D oraz do modelowania mechanicznego 3D. Najczęściej nabywane oprogramowanie CAD służy do modelowania mechanicznego 3D. A najrzadziej do projektowania układów elektronicznych (wykres 2).
Profil klientów
Odbiorcami sprzedawanego oprogramowania CAD w przypadku 86% ankietowanych dostawców są firmy produkcyjne. Klientami są również integratorzy maszyn/systemów automatyki (14%).
Najczęściej oprogramowanie nabywane jest przez firmy będące przedstawicielami przemysłu ciężkiego, elektrycznego, samochodowego oraz maszynowego (według odpowiedzi 86% dostawców). Od 71% sondowanych produkty kupuje przemysł elektroniczny, lotniczy oraz okrętowy. Inne branże stanowiące klientów to odlewnictwo, tworzywa sztuczne, AGD (wykres 3).
Poziom zakupów
W 2010 roku (w porównaniu do 2009 roku) 86% dostawców odnotowało wzrost sprzedaży oprogramowania CAD nawet o 100%. 14% respondentów odnotowało spadek o 10%.
Wszyscy ankietowani spodziewają się wzrostu sprzedaży oprogramowania w 2011 roku o 1550%. Ma być to związane ze wzrostem inwestycji po kryzysie, posiadaniem przez firmy środków na zakupy oraz ze wzrostem zapotrzebowania na kompleksowe wdrożenia PLM.
Wydatki na oprogramowanie CAD pozostaną na tym samym poziomie. Tylko 18% je zwiększy, natomiast 6% ? zmniejszy.
W 2010 roku wartość zamówionego oprogramowania (wszystkich licencji) CAD w przedsiębiorstwach wyniosła od 5000 zł do 10 000 zł oraz od 100 000 zł do 400 000 zł. Do końca czerwca 2011 roku zostało już wydanych na tego typu narzędzia od 4000 zł do 150 000 zł.
Liczba stanowisk
U 36% użytkowników oprogramowanie CAD jest zainstalowane na od 1 do 5 stanowisk roboczych w firmie. 31% ankietowanych ma od 6 do 15 licencji, 14% ? powyżej, 50 natomiast 11% ? od 16 do 30. Najmniej firm ma od 31 do 50 zainstalowanych programów.
Aż 69% respondentów ma od 1 do 5 licencji oprogramowania CAD do projektowania elektrycznego. Jedynie 3% użytkowników ma powyżej 31 licencji.
56% użytkowników ma od 1 do 5 oprogramowań do projektowania układów elektronicznych, 8% ? od 60 do 15, a 3% od 16 do 30.
U 61% ankietowanych na 15 stanowisk ma zainstalowane w firmie oprogramowanie CAx do przeprowadzania symulacji (elektrycznej, termicznej, magnetycznej, wytrzymałościowej, innej), 8% ? od 6 do 15. Pozostali użytkownicy mają zainstalowanych powyżej 16 licencji.
Oprogramowanie CAD do projektowania mechanicznego 2D w przypadku ponad połowy respondentów zainstalowane jest na 15 stanowiskach. Tylko 3% ma powyżej 50 licencji. Oprogramowanie CAD do projektowania/modelowania mechanicznego 3D zainstalowane na 15 stanowiskach ma 53% użytkowników. Tylko 4% ma powyżej 3 licencji.
Dokładniejsze informacje o liczbie posiadanych licencji na konkretny typ oprogramowania znajdują się na wykresie 4.
Wykorzystanie oprogramowania
W przypadku 58% ankietowanych w pracy używana jest najnowsza wersja oprogramowania CAD. 36% respondentów stosuje wersję poprzednią, a 6% ? starszą.
Połowa firm nie uaktualnia zainstalowanego oprogramowania CAD każdorazowo, jak tylko nowa wersja jest dostępna. Pozostali robią to wtedy, kiedy wymaga tego klient/rynek (31%). 19% dokonuje takiej czynności co drugą wersję. 3% ? co trzecią wersję.
92% użytkowników nie zamierza zmieniać w swojej firmie obecnie używanego oprogramowania CAD. Na decyzję o zmianie narzędzi 8% wpłynęły następujące czynniki:

 • słabe wsparcie przy projektowaniu instalacji automatyki ? wiele rzeczy trzeba rysować od zera,
 • cena,
 • standaryzacja.

Zadowolenie ze współpracy
Ponad połowa ankietowanych firm nie wysyła swoich pracowników używających oprogramowania CAD na szkolenia dotyczące nowej wersji oprogramowania.
92% z nich twierdzi, że zainstalowane/używane przez nich oprogramowanie CAD jest adekwatne do wymagań projektowych. W przypadku pozostałych 8% nie spełnia ono w pełni oczekiwań, ponieważ jest mało funkcjonalne oraz nie wykorzystuje najnowszych możliwości systemów 3D, ale znakomicie obsługuje duże złożenia i rozbudowane systemy produktów.
Reasumując, 53% użytkowników jest zadowolonych ze wsparcia udzielanego przez dostawcę oprogramowania CAD, gdyż są oni profesjonalni, szybcy i kompetentni. Według nich zawsze udzielają wyczerpujących informacji, każdorazowo pomagają przy zgłaszanym problemie, w poszukiwaniu funkcji i rozwiązań. 42% natomiast ocenia współpracę na poziomie średnim ? dostawcy udzielają lakonicznych odpowiedzi, zawsze proponują najnowszą wersję, zamiast rozwiązywać problem. Zauważalny jest brak dobrej kadry, a szkolenia są drogie. Ze wsparcia w ogóle nie jest zadowolonych 6% ankietowanych użytkowników, ponieważ nie otrzymują odpowiedzi na swoje pytania. Bywa, że dostawcy unikają kontaktu z klientami lub są niekompetentni.
Profil ankietowanych użytkowników
66% uczestników ankiety to przedstawiciele firm produkcyjnych, 22% to integratorzy maszyn/systemów automatyki. Pozostali to producenci maszyn przemysłowych. Respondenci reprezentowali przemysł: maszynowy (22%), elektryczny (14%), samochodowy (8%), elektroniczny (8%), lotniczy i okrętowy (po 3%). Inne branże, z jakich wywodzili się ankietowani, to: budowlana, papiernicza, górnicza, medyczna, chemiczna, urządzenia dla gastronomii, spożywcza, motoryzacyjna, lotnicza, automatyka przemysłowa, edukacja, ciepłownicza, czy też produkcja oprogramowania.
Roczne obroty 31% sondowanych wynoszą mniej niż 1 mln zł. Ponad 15 mln zł zarabia 41% badanych firm. Od 1 do 5 mln zł przychodów ma 18% respondentów. Pozostali zarabiają od 5 do 15 mln zł rocznie.
CE