Omron Electronics

    Polski rynek komponentów bezpieczeństwa przeżywa obecnie dynamiczny wzrost. Na rynku panuje duża konkurencja, jednak tylko kilka firm postrzeganych jest jako specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa. Wzrost świadomości  obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz  potencjalnej odpowiedzialności karnej w razie niewywiązania się z tego obowiązku coraz silniej wymusza na firmach produkcyjnych poczynienie długofalowych inwestycji w tego typu rozwiązania.
    Najbardziej popularnymi rozwiązaniami pozostają proste komponenty do monitorowania stanu pokryw mechanicznych, typu wyłączniki krańcowe, drzwiowe, rygle itp., a także popularne ?grzybki?. Naturalnie każdy z nich musi pracować w połączeniu z przynajmniej podstawowym przekaźnikiem bezpieczeństwa, zatem na brak popytu na te ostatnie też nie można narzekać. W aplikacjach, w których niemożliwe jest odgrodzenie strefy zagrożenia osłonami stałymi, wiodącym rozwiązaniem pozostaje bariera kilkuwiązkowa lub klasyczna kurtyna świetlna wysokiej rozdzielczości.