Omron Electronics – Niezawodny odczyt kodów dwuwymiarowych

Omron Electronics

Niezawodny odczyt kodów dwuwymiarowych

V530-R160 jest systemem wizyjnym produkcji Omron przeznaczonym do detekcji i odczytywania kodów dwuwymiarowych 2D.

Zaawansowane systemy analizy i korekcji obrazu zapewniają poprawność odczytu kodów drukowanych zarówno przez drukarki laserowe czy termiczne, jak i kodów punktowych powszechnie stosowanych do oznaczania elementów metalowych, np. w przemyśle samochodowym.

Jest to urządzenie niezbędne dla zapewnienia właściwej kontroli i weryfikacji obiektów w przemyśle farmaceutycznym ? zgodnie z wymaganiami norm FDA, przemyśle elektronicznym ? przy detekcji montowanych elementów, jak również w przemyśle samochodowym ze względu na różnorodność stosowanych podzespołów, oraz wszędzie tam gdzie ograniczona pojemność kodów paskowych wymusza stosowanie kodów 2D.

V530 zapewnia odczyt większości kodów dwuwymiarowych stosowanych na rynku europejskim, japońskim czy amerykańskim, takich jak: Data Matrix oraz QR Code. Zastosowanie kamer z inteligentnym oświetleniem pozwala na pewny odczyt kodów zarówno na płaskich, jak i nierównych powierzchniach pod różnymi kątami. Także wbudowane mechanizmy ECC (Error Checking and Correction) z metodami korekcji Reed-Salomon i Convolutional dodatkowo zwiększają możliwość odczytu częściowo uszkodzonych kodów.

V530 posiada szereg mechanizmów ułatwiających dostosowanie systemu do specyfiki nadrukowanego kodu. Wbudowane programowe filtry obrazu ograniczają w znaczący sposób wpływ zanieczyszczeń, tła, uszkodzeń i refleksów na prawidłowość odczytu kodu. System kompensacji położenia kodu ułatwia montaż kamery ze względu na możliwość niwelacji przemieszczenia kodu w polu widzenia kamery czy obrotu kodu w pełnym zakresie 360o. Ogranicza to trudności z właściwym pozycjonowaniem elementów z naniesionym kodem i minimalizuje koszty związane z wykonaniem dodatkowych prowadnic. System umożliwia podłączenie i jednoczesny odczyt informacji z dwóch kamer, pozwalając na detekcję kodów w dwóch płaszczyznach bez konieczności zmiany położenia kamer. Jak w przypadku wszystkich systemów przemysłowych, programowanie V530 odbywa się za pomocą konsoli programującej, co nie wymaga stosowania specjalizowanych komputerów przemysłowych. Dzięki temu system nie jest wrażliwy na ciężkie warunki pracy często spotykane w halach produkcyjnych. Na czas programowania systemu konieczne jest jedynie dołączenie standardowego monitora z wejściem wideo. Wbudowane standardowe wejścia i wyjścia cyfrowe oraz port RS232C/RS485 ułatwiają podłączenie V530 do innych urządzeń. Jawny protokół transmisji szeregowej pozwala na proste sterowanie systemem z urządzenia nadrzędnego i przesyłanie odczytanych kodów czy sygnalizację błędów w odczycie.

Wejścia wyzwalające skonstruowane są w sposób pozwalający na bezpośrednie podłączenie czujnika wyzwalającego stwierdzającego obecność obiektu z naniesionym kodem, bez potrzeby stosowania urządzeń pośredniczących.

www.omron.com.pl