OMRON Electronics ? Czujnik Easy Vision ZFV

Nowy kolorowy czujnik ZFV zamiast konwencjonalnego czujnika monochromatycznego poszerza zakres zastosowań i zwiększa stabilność pomiaru. Dzięki funkcji automatycznego filtra kolorów zwiększeniu ulega kontrast obrazu, co sprawia, że pomiary są bardziej niezawodne. W sumie dostępnych jest siedem filtrów kolorów ? automatycznie wybierany jest ten, który zapewnia najbardziej odpowiedni kontrast, a więc użytkownicy nie muszą zajmować się ustawieniami parametrów kolorów.
Czujnik ZFV jest przygotowany do rozbudowy na dowolną skalę ? aby rozszerzyć funkcje systemu, można według potrzeb dodawać kontrolery, podłączając je po prostu do wspólnej magistrali komunikacyjnej. Można połączyć ze sobą do pięciu kontrolerów, w celu prowadzenia wielu równoczesnych operacji kontrolnych na badanym obiekcie.
Czujnik ZFV może być wyposażony aż w 8 różnych narzędzi ? w danej chwili można wybrać jedno z nich. Te zaawansowane narzędzia są częścią niedrogiego systemu z przyjaznym, intuicyjnym interfejsem użytkownika. Do narzędzi należą: zliczanie (rozpoznawanie liczby), wzór (rozpoznawanie kształtu), obszar (rozpoznawanie rozmiaru), położenie, jasność, szerokość, znak (rozpoznawanie tekstu) i odcień.
Do czujnika ZFV oferowane są cztery regulowane głowice detekcyjne. Zmienna ogniskowa eliminuje konieczność zmiany głowicy w przypadku różnych rozmiarów obiektów. Wybór głowic detekcyjnych jest obecnie większy niż kiedykolwiek, a szerokość pola widzenia wzrosła do 150 mm. Dzięki temu można badać nawet duże obiekty, co wcześniej nie było możliwe. www.omron.com.pl