Ogłoszono przetarg na budowę Elektrowni Puławy

  Spółka Elektrownia Puławy, której udziałowcami są Zakłady Azotowe Puławy. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ogłosiła w czwartek przetarg na budowę elektrowni gazowo-parowej o mocy 800-900 MWe.

  Jak poinformowała spółka: przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i uruchomienie elektrowni wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi. Budowa Elektrowni Puławy ma zapewnić energię elektryczną, parę technologiczną i wodę grzewczą. Odbiorcą będzie Krajowy System Elektroenergetyczny i Zakłady Azotowe Puławy.

  Elektrownia Puławy ma dostarczać energię elektryczną do krajowej sieci przesyłowej. Elektrownia Puławy będzie też źródłem dostaw ciepła dla instalacji Zakładów Azotowych Puławy. Uruchomienie elektrowni przewiduje się w roku2017, tak aby od początku 2018 r. rozpoczęła komercyjną pracę.

  Projekt przewiduje lokalizację elektrowni na prawym brzegu Wisły w Gminie Puławy – ok. 50 km na zachód od Lublina i ok. 40 km na południowy-wschód od Kozienic. Teren inwestycyjny graniczy z Zakładami Azotowymi Puałwy.

  Obecnie funkcjonująca elektrociepłownia zakładowa Puławy pokrywa tylko ok. 40 proc. potrzeb energii elektrycznej, a w przyszłości – uwzględniając rozwój Puław – wystąpi w niej znaczący deficyt wytwarzanego ciepła. Przy lokalizacji elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki, istnieje możliwość łatwego wyprowadzenia mocy poprzez budowę nowej rozdzielni systemowej oraz wpięcia jej w istniejącą linię systemową. Sąsiedztwo nowo budowanej elektrowni umożliwi również przeprowadzenie prac modernizacyjnych na obecnym źródle ciepła podnosząc jego efektywność energetyczną i ekonomiczną.

  Sprawność przetworzenia energii chemicznej paliwa w energię elektryczną w układzie gazowo-parowym, zdecydowanie przewyższa wartości uzyskiwane w konwencjonalnej elektrowni węglowej. Dla elektrowni gazowo-parowych przy pracy w układzie kondensacyjnym są to wartości – ok. 60 proc., i analogicznie dla istniejących elektrowni węglowych – ok 40 proc., a dla nowobudowanych 45 proc. Do atutów rozwiązania gazowo-parowego należy dodać zdecydowanie niższą emisyjność. Niekorzystna dla przemysłu chemicznego w Europie dyrektywa IED dotycząca emisji NOx, SO2 i pyłów, wprowadza od 2016 r. dalsze ograniczenia w emisji.

  W związku z powyższym, obecne uzależnienie produkcji energii i ciepła w Zakładach Azotowych Puławy od węgla, obniża konkurencyjność Spółki. By utrzymać zaplanowany rozwój firmy, niezbędne jest zagwarantowanie możliwości pozyskania tańszej energii elektrycznej i ciepła, produkowanych z gazu ziemnego – surowca o blisko dwukrotnie mniejszej emisyjności CO2 od węgla kamiennego i nie stwarzającego problemów związanych z utylizacją żużla i popiołu.
  Źródło: www.wnp.pl