Obraz polskiego rynku urządzeń pneumatycznych

  Błażej Owczarek, Product Manager, Hennlich 
  Polski rynek związany z urządzeniami pneumatycznymi jest bardzo rozwinięty, zapełniony oraz zdominowany przez kilku liderów. Ze względu na dużą liczbę dostawców i dystrybutorów panuje na nim silna konkurencja. Na naszym rodzimym rynku można zauważyć obecność zarówno producentów polskich, jak i firm, które – podobnie jak firma Hennlich – jedynie dystrybuują urządzenia pneumatyczne pochodzące od zachodnich wytwórców. Warto podkreślić, że ze względu na zaplecze magazynowe czas realizacji zamówienia jest taki sam jak w przypadku realizacji zamówienia u polskich producentów urządzeń pneumatycznych. Ponadto polscy producenci urządzeń pneumatycznych wykorzystują siłowniki zagranicznych dostawców, w tym np. firmy Mader. 
  Na rozwój rynku urządzeń pneumatycznych z pewnością ma wpływ podejście proekologiczne. Coraz częściej stosuje się siłowniki pneumatyczne, które wykorzystują sprężone powietrze, przez co nie dochodzi do zanieczyszczeń lub wycieków oleju. Obecnie dostępne w sprzedaży siłowniki oraz zawory charakteryzują się coraz lepszą jakością wykonania i związanych z nią niezawodnością oraz żywotnością. Rosnące obroty firm wynikają między innymi z funkcji i cech elementów wykonawczych oraz zaworów najnowszej generacji.
  Wzrost sprzedaży osprzętu i podzespołów
  Oprócz tradycyjnych siłowników pneumatycznych i hydraulicznych zauważa się wzrost sprzedaży szerokiej gamy osprzętu i podzespołów związanych z elementami wykonawczymi, takich jak: zaczepy do siłowników, chwytaki pneumatyczne, rolki, prowadnice, amortyzatory, filtry powietrza i oleju, osuszacze, regulatory, reduktory, zbiorniki ciśnieniowe, przekaźniki ciśnień, manometry oraz gotowe systemy, np. zespoły przygotowania sprężonego powietrza itd., oraz różne produkty podatne na stosunkowo szybkie zużywanie się podczas eksploatacji, np. uszczelki, smarownice.
  Główni odbiorcy
  Głównymi odbiorcami siłowników pneumatycznych są zakłady produkcyjne oraz producenci maszyn i urządzeń w branży spożywczej, opakowaniowej, samochodowej, papierniczej, elektronicznej, kolejowej, chemicznej. Omawiane produkty znajdują również szerokie zastosowanie w gospodarce wodno-ściekowej oraz energetyce.
  Najbardziej perspektywiczne w najbliższych latach będą branże przemysłu spożywczego, branża pojazdów szynowych oraz energetyka (w tym odnawialna).
  Czynniki mające wpływ na decyzje zakupowe
  Przy zakupie siłownika klienci zwracają szczególną uwagę na takie czynniki jak: 
  – cena,
  – parametry i funkcjonalność,
  – termin dostawy i ogólna dostępność produktu na rynku,
  – gwarancja, żywotność i jakość wykonania,
  – precyzja pracy siłowników oraz poziom hałasu generowany przez pracujący siłownik,
  – zgodność z wymogami ISO, które dają gwarancję, że zakupione produkty będą odpowiednimi zamiennikami dla innych siłowników.
  Siłowniki cieszące się największym popytem
  Aktualnie największy popyt jest na siłowniki pneumatyczne jednostronnego i dwustronnego działania – ciągnące lub pchające. Dużym zainteresowaniem cieszą się także siłowniki niewymagające smarowania. Wykorzystują one powietrze filtrowane, niepoddawane procesowi nasycania mgłą olejową. Nie wymagają przy tym przeprowadzania żadnych dodatkowych czynności obsługowych. Klienci chętnie nabywają również siłowniki beztłoczyskowe, które stosuje się w aplikacjach o bardzo ograniczonej przestrzeni zabudowy.