O ile wzrośnie rynek cloud computing?

  – Cloud computing jest postrzegana przez bardzo wielu analityków jako przełom w rozwoju usług IT ? uważa Grzegorz Dobrowolski, dyrektor ds. technicznych w firmie Cisco. – Usługi cloud mają w sposób znaczący zmienić model pracy IT, sposób ?konsumpcji? usług świadczonych zarówno wewnętrznie przez IT partnerom biznesowym w firmie, jak też przez operatorów firmom oraz klientom indywidualnym.
  W listopadzie ub.r. Cisco opublikowało raport z badania Cisco Global Cloud Index (210-2015), którego celem jest oszacowanie globalnego wzrostu ruchu związanego z centrami przetwarzania danych i przetwarzaniem w chmurze oraz ocenę tendencji w tym zakresie.
  Według raportu, do 2014 r. przetwarzanie w chmurze będzie stanowić 51% procesów roboczych centrów przetwarzania danych, a już do roku 2015 globalny ruch związany z przetwarzaniem w chmurze zwiększy się 12-krotnie do wielkości 1,6 ZettaB/rok (dla porównania 1 ZB danych to 22 trylionów godzin strumieniowanej transmisji muzyki).
  – Według raportu, dla Polski przetwarzanie danych w chmurze również staje się coraz ważniejsze ? przekonuje Grzegorz Dobrowolski. – Zarówno firmy z sektora prywatnego jak i publicznego poważnie zastanawiają się nad tym, jak przetwarzanie w chmurze może zmienić sposób, w jaki korzystają one z usług i aplikacji IT. 
  Patrząc na konkretne dane dotyczące gotowości Polski do zastosowania rozwiązań cloud computing, czyli na przeciętne pobierania, wysyłania plików oraz opóźnienia w transmisji danych, nasz rozmówca wskazuje, że jesteśmy gotowi na zastosowanie średniozaawansowanych aplikacji zbudowanych w oparciu o przetwarzanie w chmurze. Zaawansowane aplikacje mają bardzo duże wymagania co do jakości transmisji, opóźnienia i zmienności opóźnienia, co wciąż może stanowić duże wyzwanie.
  – Cloud, czy też przetwarzanie w chmurze, to nowszy model świadczenia wszelkiego rodzaju usług IT,niż technologia sama w sobie, aczkolwiek to właśnie technologia umożliwia zmianę tego modelu ? wyjaśnia Grzegorz Dobrowolski. – Nowy model świadczenia usług IT znajdzie zastosowanie we wszystkich obszarach rynku, począwszy od indywidualnego użytkownika Internetu, przez małe i średniej wielkości firmy, aż po wielkie organizacje sektora publicznego czy wielkie korporacje.