Sterownik PLC NX1

Sterownik NX1 to najnowsze rozwiązanie rozszerzające platformę Omron Sysmac. NX1 to modułowy sterownik, w którym zintegrowano wszystkie kluczowe dla sterowania nowoczesnymi maszynami funkcje: sterowanie, motion, kontrolę bezpieczeństwa oraz komunikację z systemami teleinformatycznymi. Dzięki obsłudze protokołów Ethernet/IP, CIP-Safety i EtherCAT, NX1 oferuje niezwykła otwartość i elastyczność. Podstawowe elementy funkcjonalności obejmują:

? Wbudowany serwer OPC UA oraz komunikacja MQTT,
? Bezpośrednie połączenie z bazami danych typu SQL serwera Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQL,
? Pełna synchronizacja zadań sterowania, obsługi I/O, motion i obsługi urządzeń w sieci EtherCAT,
? Obsługa maksymalnie 12 osi (8 zsynchronizowanych osi ruchu i 4 PTP),
? Rozszerzona łączność sieciowa, 2 porty Ethernet + 1 EtherCAT,
? Obsługa maksymalnie 64 węzłów EtherCAT (400 modułów NX),

  1. Integracja sterowania i wykorzystania informacji
  • Synchronizacja sterowania wejściami/wyjściami i ruchem w cyklu 1 ms oraz kontroli ruchu w maksymalnie 12 osiach zapewnia szybkie, precyzyjne sterowanie.
  • Wbudowane interfejsy sieci EtherNet/IP i CIP-Safety, EtherCAT czynią ze sterownika NX1 wszechstronne rozwiązanie typu All-in-One.
  • Dzięki serwerowi OPC UA i możliwości bezpośredniej komunikacji z bazami danych typu SQL, sterownik NX1 znaczine upraszcza realizację takich projektów jak identyfikowalność produkcji, OEE, integracja z MES/ERP. Ponadto unikalna technologia wielordzeniowa firmy Omon umożliwia przetwarzanie danych bez utraty wydajności sterowania
  1. Integracja sterowania i zarządzania jakością
  • Dzięki połączeniu z modułem szybkich wejść analogowych NX-HAD4 seria NX1 umożliwia jednoczesne pobieranie danych analogowych z czterech izolowanych kanałów przy najkrótszym na rynku okresie próbkowania 5.
  • Sterownik NX1 może być używany zamiast poprzednio stosowanych specjalnych urządzeń kontrolnych z wbudowanymi komputerami PC do kontroli, takich jak kontrola drgań elementów wirujących o dużej prędkości oraz umożliwia włączenie procesu kontroli do linii produkcyjnej. Dzięki bezpośredniej komunikacji z bazą danych lub z pomocą serwera OPC-UA, wyniki mogą być natychmiastowo lokowane w systemach nadrzędnych.
  1. Integracja sterowania i bezpieczeństwa
  • Urządzenie z serii NX1 wyposażone w procesor safety pozwala uzyskać zintegrowane rozwiązanie integrujące sterowanie i bezpieczeństwo. Dodatkowo wykorzystanie portu Ethernet/IP, obsługującego protokół CIP-Safety, pozwala uelastycznić rozwiązania safety dla modułowych, wysoce adaptowalnych linii produkcyjnych.