Nowy standard w klasie zaawansowanych falowników serwo POSIDYN SDS5000

Wymagania stawiane obecnym aplikacjom serwo sprawiły, że firma STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG zaprojektowała nowe wydajne serwo falowniki, łączące w sobie  cechy dwóch urządzeń, prostego sterownika PLC, oraz elementu wykonawczego ? falownika . Spowodowało to zwiększenie elastyczności  układu sterowania, przyspieszenie jego działania oraz odciążenie nadrzędnych systemów sterujących, których część funkcji przejął falownik.

Najnowsze serwo-falowniki Stöbera SDS serii 5000 zostały wyposażone w 32-bitowe procesory RISC taktowane  zegarem 200MHz, zapewniające kontrolę pozycji wału oraz prędkości silnika serwo w czasie 250?s, a kontrolę prądu zasilającego uzwojenia silnika w czasie 62,5 ?s. Dzięki temu sterowany układ charakteryzuje się dużą dynamiką i dokładnością regulacji. Rozmiar pamięci, w którą wyposażono przetwornice, zapewnia swobodę w tworzeniu rozbudowanych aplikacji (SDRAM 8MB ,FLASH 4MB, PARAMODUL  1 MB).

Nowa seria falowników SDS posiada wewnętrzną szybką magistralę danych IGB oraz możliwość programowania w standardzie PLC_OPEN . W trakcie konfiguracji systemu klient ma możliwość tworzenia własnych aplikacji, jak i korzystania z aplikacji gotowych stworzonych przez inżynierów Stöbera.

Dla inżynierów projektujących nową funkcjonalność falownika, zaimplementowanie bezpiecznego systemu zdalnej konfiguracji oraz monitoringu falowników i aplikacji na nich uruchomionych stało się jednym z głównych celów. Koncepcja ta wymaga ze strony inżyniera uruchamiającego zdalnie serwis falowników, kontaktu z inżynierem znajdującym się w chwili zdalnego serwisu na obiekcie. Takie założenie minimalizuje możliwość niekontrolowanych zmian w strukturze falownika mogących  doprowadzić do uszkodzenia maszyny lub spowodowania zagrożenia dla osób trzecich. Konfiguracja falownika odbywać się może poprzez sieć wewnętrzną lub internet. Połączenia pomiędzy komputerem z zainstalowanym programem PosiTool a falownikiem dokonuje się, aktywując wbudowaną w falownik funkcję zdalnego sterowania. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w instrukcji do naszego falownika*1.

Falowniki SDS5000 wyposażono w szybką magistralę danych IGB dzięki czemu wyższe systemy kontroli  połączone tylko z jednym falownikiem za pomocą standardowego systemu komunikacji (PROFIBUS DP, EtherCAT, PROFINET, CANopen ) mają dostęp w czasie rzeczywistym do większości istotnych parametrów wszystkich falowników połączonych ze sobą tą magistralą. Umożliwia to obniżenie kosztów budowy maszyn poprzez możliwość zmniejszenia ilości kart komunikacyjnych. Dzięki magistrali IGB pozbywamy się konieczności rozbudowy okablowania maszyny, co skraca nam czas pracy na obiekcie i minimalizuje możliwość popełnienia błędu przy podłączaniu przewodów. W przypadku pracy falowników w trybie Master-Slave (latająca piła, wał elektryczny, synchronizacja napędów) magistralę IGB możemy wykorzystać do przesyłania przetwornicom Slave pozycji rzeczywistego mastera, lub mastera wirtualnego. Kiedy aktywujemy działanie magistrali IGB każdy falownik znajdujący się w niej dokonuje transmisji cyklicznej danych i w tym samym czasie może pobierać dane  z tej magistrali. Maksymalnie w magistrali IGB może być podłączonych jednocześnie do 32 falowników.

www.stoeber.pl