Nowy inwestor w Goleniowie

    Duńska firma ABENA zapowiada budowę zakładu produkcyjnego wraz z centrum dystrybucyjnym. ABENA zajmująca się wyrobami higienicznymi oraz środkami czystości 5 lipca br. otrzymała pozwolenie na utworzenie zakładu produkcyjnego. Pozwolenie na budowę obiektu o szacowanej powierzchni 5 tys. m2 wydał minister gospodarki Jacek Piechota. Inwestycja będzie zlokalizowana w goleniowskiej podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
    Wartość inwestycji nie została ujawniona.