Nowy Country President Polska w Schneider Electric

    Firma Schneider Electric, globalny specjalista w zarządzaniu energią, poinformowała, że nowym Country President Polska będzie Jacek Łukaszewski, dotychczasowy Vice President Buildings Business w Polsce.

    Jacek Łukaszewski rozpoczął pracę w Firmie w  2002 roku i ma długoletnie doświadczenie w biznesie Buildings zarówno w jego części transakcyjnej jak i konsultacyjnej. W Schneider Electric Buildings Buisness odpowiadał za region Europy Wschodniej, który obejmuje CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Słowenia, Chorwacja, Serbia), CIS (Rosja, Ukraina, Białoruś), kraje Bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) i Izrael. W swojej nowej roli będzie odpowiedzialny za rozwój wszystkich biznesów w Polsce ze szczególnym naciskiem na ich rentowny wzrost i rozwój zasobów ludzkich.

    – Zdaję sobie sprawę, że jest to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie szansa na konsekwentne budowanie marki Schneider Electric w Polsce. Wierzę, że nasze zaangażowanie na rzecz rozwoju technologii oraz podnoszenia jakości usług dla obecnych i przyszłych klientów oraz kompleksowa oferta pozwoli nam umocnić naszą pozycję na rynku. – podkreśla Jacek Łukaszewski.

    Jacek Łukaszewski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej oraz programu MBA prowadzonego wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois at Urbana-Champaign. Od 2002 roku obejmował stanowisko Prezesa Zarządu TAC. W 2003 r. firma TAC została przejęta przez Schneider Electric, a w roku 2009 stała się jednym z pięciu globalnych biznesów Schneider Electric Buildings Business.