Nowa technologia GE

    GE rozwija technologię Advanced Gas Path – tzw. zaawansowanej ścieżki gazowej. Technologia ta pozwala producentom energii na czerpanie korzyści z większej elastyczności operacyjnej dzięki zwiększeniu mocy wyjściowej, sprawności i dyspozycyjności.

    Z danych koncernu wynika, ze technologia AGP zwiększa zakres operacyjny zainstalowanych turbin gazowych, co umożliwia wzrost mocy wyjściowej do 4,8 procent, jak również na podniesienie sprawności paliwowej o 1 procent podczas pracy w trybie kogeneracyjnym.

    Według firmy przynosi również klientom wymierne korzyści wynikające z osiągnięcia najdłuższych w przemyśle okresów między przeglądami serwisowymi ? 32 000 godzin lub 900 rozruchów. Pozwala to zredukować czas przestoju turbin nawet o 33 procent. Innowacyjne rozwiązanie AGP wydłuża okres życia turbiny i jej części nawet o 96 000 godzin, co istotnie obniża koszty konserwacji jednostki w trakcie całego okresu jej użytkowania.

    – Nasi klienci codziennie stają przed wyzwaniem zarządzania swoimi zasobami w zmiennych warunkach rynkowych, a jednocześnie muszą liczyć się z coraz nowszymi regulacjami środowiskowymi? ? mówi Fintan Tuffy, dyrektor zarządzający działu analizy i zarządzania wydajnością floty w GE Power Generation Services. – Technologia AGP pozwoli producentom wytwarzać więcej energii w okresach zwiększonego zapotrzebowania, wzmacniając równocześnie ich pozycję w społecznościach jako podmiotów chroniących środowisko ? dodaje Tuffy.

    Technologia AGP stosowana jest już w 22 turbinach gazowych GE 7F serii 3 wykorzystywanych na całym świecie.