Nowa platforma firmy TI do ewaluacji układów napędowych dla silników komutatorowych i krokowych

Firma Texas Instruments wprowadziła na rynek pierwszą, należącą do nowej linii, skalowalną platformę ewaluacyjną dla napędzania silników wirnikowych. Zestaw ewaluacyjny DRV8412 (DRV8412-C2-KIT) zawiera całość sprzętu i oprogramowania niezbędnego do napędzania dwóch silników komutatorowych prądu stałego lub jednego silnika krokowego. To wysoce zintegrowane, niezawodne narzędzie skraca czas opracowania projektów zasilania stałoprądowych silników komutatorowych i krokowych pracujących z prądem do 6 A (prąd ciągły) lub 12 A (prąd szczytowy) przy napięciu 50 V. Zastosowania platformy obejmują pompy medyczne, urządzenia do otwierania bram, oświetlenie sceniczne, maszyny do produkcji tkanin oraz roboty przemysłowe i powszechnego użytku. Więcej informacji na stronie www.ti.com/drv8412-c2-kit-preu.

Najważniejsze cechy i korzyści:

  • Gotowy do użycia zestaw sterownika i układu napędowego obejmuje układ napędowy DRV8412, moduł controlCARD mikrosterownika C2000? Piccolo? (MCU) pracującego w czasie rzeczywistym, graficzny interfejs użytkownika (GUI) z opcją szybkiego startu, pełny kod źródłowy, zintegrowane środowisko rozwijania oprogramowania (IDE) Code Composer Studio? (CCStudio) oraz silniki.
  • Modułowa architektura sterowania zapewniająca elastyczność w doborze prawidłowego poziomu wydajności przetwarzania dla danej aplikacji. Oprócz modułu controlCARD C2000 w 2011 roku TI udostępni więcej opcji MCU.
  • Układ napędowy DRV8412 ze zintegrowanymi tranzystorami MOSFET pozwala uzyskać wartość Rdson nawet trzykrotnie niższą niż w porównywalnych rozwiązaniach innych firm i osiągnąć sprawność do 97 procent. Przy napięciu 50 V układ dostarcza 6A prądu ciągłego (12A szczytowego) bez konieczności stosowania drogiego radiatora. Ponadto napęd DRV8412 posiada zaawansowane wewnętrzne zabezpieczenia układu, w tym zabezpieczenie przetężeniowe, termiczne i podnapięciowe dla każdego cyklu (cycle-by-cycle), co pozwala znacznie uprościć projekt, zaoszczędzić miejsce na płytce i zwiększyć niezawodność systemu.
  • Mikrosterownik C2000 Piccolo realizuje funkcje sterowania, komunikacji i debugowania. Dostępny już za cenę poniżej 2 USD jeden z najlepszych w branży, 32-bitowy mikrosterownik C2000 posiada najnowocześniejsze zintegrowane peryferia sterujące i możliwości CPU we wbudowanym urządzeniu z rodziny mikrosterowników. Obejmuje to także dostęp do najpełniejszego zestawu modułów oprogramowania do sterowania silnikami, funkcji debugowania w czasie rzeczywistym oraz projektów referencyjnych open-tool za pośrednictwem oprogramowania controlSUITE? software.
  • Kod źródłowy C i łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika GUI prezentują sterowanie napięciem i prądem jednego lub dwóch komutatorowych silników DC, a także prędkość i indeks (do 128 mikrokroków) silnika krokowego.