Nowa elektrociepłownia w Częstochowie

    Fińskie konsorcjum Fortum wybuduje za pieniądze Europejskiego Banku Inwestycyjnego elektrociepłownię w Częstochowie. Ma to być elektrociepłownia średniej wielkości, opalana węglem i biomasą. Początek działalności przewidziano na 2010 rok. Inwestycji warta jest ponad 130 mln EUR. 
    Nowy obiekt powstaje na terenie przylegającym do istniejącej ciepłowni Rejtan. Jednostka będzie dysponować mocą około 120 megawatów cieplnych oraz 64 elektrycznych. Zakład ma spełniać wszystkie normy, wymagane przez unijne dyrektywy. Inwestycja jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną.
    Notowany na giełdzie w Helsinkach koncern Fortum należy do wiodących spółek energetycznych w Skandynawii, działa też w krajach nadbałtyckich i Rosji. Zajmuje się głównie produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą energii elektrycznej i cieplnej oraz eksploatacją i utrzymaniem elektrowni. W Polsce Fortum jest właścicielem czterech spółek ciepłowniczych, zatrudniających łącznie ponad 900 osób.
    (Źródło zdjęcia: Fortum)